Gemeente Borsele1998 was een goed jaar voor BOOT

Terugkijkend op 1998, sluiten wij, leden van de werkgroep BOOT, dat jaar met een voldaan gevoel af. Naast de activiteiten die we zelf organiseerden kregen we ook onverwachte steun en medewerking van derden, die we in dit artikel toch even willen vermelden.

De BOOT-broodjes die we altijd verkopen op het Schaapscheerdersfeest en de Wintermarkt in de dorpskerk van Heinkenszand werden dit jaar gratis verstrekt door warme bakker Jan Rijk uit Heinkenszand. Dit betekende pure winst voor onze projecten! Ook werd de opbrengst van de verloting op een Zeeuwse vertelavond (dialectenavond) in 's- Heer Abtskerke geschonken aan Tanzania. Totaal f 927,-. Geweldig! Daarom willen wij bij deze bakker Jan Rijk en de organisatie van de dialectenavond hartelijk bedanken.

De jaarlijkse terugkerende evenementen leverden het volgende op:
- De basisscholen uit onze gemeente brachten met hun vreemde muntjes f
1.706,80 bij elkaar. Een mooi bedrag.

- De wintermarkt in de dorpskerk van Heinkenszand f 109,-.
- Het schaapscheerdersfeest f 100,55

- De R.K. parochie van Heinkenszand houdt 1 keer per jaar een charitas-collecte voor Tanzania. Deze keer bracht het f 340,- op. Ook iedereen hartelijk dank hiervoor.

Overigens worden al deze bedragen nog eens met 10% verhoogd door de Rabobank uit Heinkenszand.

Naast deze financiële bijdragen hadden wij ook in 1998 meer dan andere jaren concrete contacten met Tanzania. Zoals al eerder vermeld, via brieven en mevrouw Dorocella Vermue, met het voetbalteam van het gehandicaptenproject. Daarnaast brachten 3 Tanzanianen eind september een bezoek aan onze gemeente.

Al met al zijn we zeer tevreden over 1998 en vol goede moed gaan we verder in 1999. Mocht u het leuk vinden om in onze werkgroep mee te willen denken, dan bent u van harte welkom. We vergaderen iedere derde donderdag van de maand (meestal ‘s-middags tussen 13.00 - 15.00 uur). Als u interesse heeft, kunt u zich melden bij het secretariaat van de werkgroep BOOT, Gemeente Borsele, afdeling Welzijn, Marian Toonen, telefoonnummer (0113) 561730.

Maakt u alvast notitie van de volgende activiteit. In februari of maart wordt er weer een koffieconcert georganiseerd in de dorpskerk te Heinkenszand. Let u op de aankondigingen!!!

Deel: ' 1998 was een goed jaar voor werkgroep BOOT '
Lees ook