gemeentelijk havenbedrijf amsterdam

Persberichten

Amsterdam, 12 januari 1999

1998 Goed jaar voor Zeehavens Amsterdam

Op basis van voorlopige cijfers verwacht het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam dat de goederenoverslag in 1998 in de Zeehavens Amsterdam op zo'n 55 miljoen ton zal uitkomen. Aan haventerrein is in Amsterdam het afgelopen jaar bijna 14 hectare uitgegeven.

Een goederenoverslag rond de 55 miljoen ton is een goede prestatie, temeer wanneer bedacht wordt dat in 1997 de haven twee grote incidentele ladingpakketten kreeg, zoals 900.000 ton stalen buizen en 600.000 ton zand en grind. Hierdoor kon de goederenoverslag in 1997 tot het record van 56,5 miljoen ton stijgen. De goederenoverslag in 1998 zal dus iets minder zijn - ca. 2,5 procent - ten opzichte van het topjaar 1997. Terugkijkend naar de afgelopen jaren kan geconstateerd worden, dat Zeehavens Amsterdam een constante groei doormaakt. Het steeg van 48,8 miljoen ton in 1993 naar rond de 55 miljoen ton in 1998.

Opvallend is de sterke opmars van de kolen. Ook het afgelopen jaar heeft deze ladingcategorie een sterke groei doorgemaakt. Naar verwachting komt het jaartotaal uit op zo'n 14,5 miljoen ton. Binnen de omringende havens neemt het marktaandeel van Amsterdam gestadig toe. Door de toenemende importen voor Duitsland als gevolg van de sluiting van de Duitse kolenmijnen, kan op de middellange termijn het marktaandeel van Amsterdam op deze markt nog toenemen.

Olie, olieproducten en agribulk stabiliseren. De aan- en afvoer van olie en olieproducten ligt bijna stil. Lage olieprijzen en overvolle opslagtanks leiden tot een nagenoeg bewegingloze markt. De overslag zal waarschijnlijk zo'n 8 miljoen ton bedragen. Ook de overslag van agribulk lijkt zich nu na een aantal jaren van groei in een krimpende markt te stabiliseren rond het niveau van 9 miljoen ton.

Alhoewel de jaarcijfers nog niet definitief zijn, zal de overslag van cacao in 1998, vanwege het laat op gang komen van de aanvoer, waarschijnlijk een daling laten zien. Een flink deel van de oogst van het afgelopen jaar zal pas dit voorjaar worden aangevoerd. Hierdoor zal de overslag in 1998 tussen de 250 en 300.000 ton uitkomen.

De overslag van ertsen staat onder druk als gevolg van de malaise op de staalmarkt o.a. vanwege de Aziëcrisis. Of dit effect al in de cijfers van 1998 tot uiting komt, valt nog niet te zeggen. Het Havenbedrijf verwacht dat de overslag zich tussen de 9,5 en 10 miljoen ton zal bewegen.

Vanwege het ontbreken van goede containerfaciliteiten profiteert de haven niet van de groei in deze sector. Op basis van de voorlopige cijfers verwacht het Havenbedrijf dat de containeroverslag een dalende lijn te zien zal geven. Om zijn positie op deze belangrijke markt te verbeteren, ontwikkelt Amsterdam plannen voor een nieuwe containerterminal aan de Amerikahaven.

Aan bedrijven, voornamelijk het Midden- en Kleinbedrijf, is in 1998 14 hectare terrein uitgegeven. Er zijn nog een flink aantal onderhandelingen gaande, maar deze konden niet meer voor de jaarwisseling worden afgerond. Uitgifte van terreinen aan het Midden- en Kleinbedrijf is uitermate gunstig voor de werkgelegenheid omdat hier verhoudingsgewijs meer banen mee gemoeid zijn dan bij vestiging van grote bedrijven.

Amsterdam kan terugkijken op een succesvol cruisejaar met in totaal 92 aanlopen. In 1997 waren dat er 72 en in 1996 73. Uitgaande van een gemiddelde omzet per cruiseschip van circa f 1 miljoen, leverde de cruisevaart dit jaar de hoofdstad zo'n 92 miljoen gulden op. Eind 1998 hadden zich al zo'n 75 cruiseschepen aangemeld voor een bezoek aan Amsterdam in 1999.

Deel: ' 1998 was goed jaar voor Zeehavens Amsterdam '
Lees ook