-PERSBERICHT-

Den Haag
18 januari 2000

1999, EEN GOED JAAR VOOR DE CHARITATIEVE KLEDINGINZAMELAARS

De vier grote charitatieve kledinginzamelaars van Nederland, Humana, KICI, Leger des Heils en Mensen in Nood hebben in het afgelopen jaar ruim 30 miljoen kilo kleding ingezameld. De stichtingen hebben via de bekende kledingcontainers, de regelmatige huis-aan-huis ophaalacties, depotinzameling en brengacties ruim 6 miljoen huisvuilzakken met tweedehandskleding opgehaald. Een hoeveelheid die is onttrokken aan de jaarlijkse afvalberg en die voor het goede doel wordt aangewend. Zowel direct als indirect zijn daarmee activiteiten ondernomen ter ondersteuning van de kansarmen in Nederland en daarbuiten. Van directe hulpverlening aan dak- en thuislozen tot aan het financieel ondersteunen van een blindenproject voor kinderen in Birma. Het is juist deze maatschappelijke doelstelling die de vier kledinginzamelaars onderscheidt van de commerciële inzamelaars. De 30 miljoen kilo met tweedehandskleding zijn op verschillende manieren ingezameld en bij iedere stichting ligt het zwaartepunt bij een andere methode. Ligt bij Mensen in Nood het zwaartepunt bij de depotinzameling / brengacties (2.7 miljoen kilo), bij de anderen ligt dat voornamelijk bij de kledingcontainers (Leger des Heils 3.4, KICI
5.5 en Humana 9.2 miljoen kilo). De huis-aan-huis ophaalacties zorgen voor 5.7 miljoen kilo, waarbij het Leger des Heils met 4.5 miljoen het grootste deel voor zijn rekening neemt.

Deel: ' 1999 Goed jaar voor charitatieve kledinginzamelaars '
Lees ook