Bond van Nederlandse Architecten

1999: uitstekend jaar voor de bouwsector èn voor de architectenbranche

In januari j.l. meldde het CBS dat de omzet in de bouwsector in 1999 met 9% is gestegen. Uit cijfers van het CBS bleek verder dat de groei de laatste tien jaar niet zo groot is geweest. Alle sectoren in de bouw hebben aan de omzetgroei bijgedragen. De bouwsector kan dus terugkijken op een uitstekend jaar. Volgens het CBS bleek echter dat architecten de eerste negen maanden van 1999 minder opdrachten hebben gekregen voor het ontwerpen van bouwprojecten dan in de overeenkomstige periode in 1998. 'Maar' voegt het CBS er geruststellend aan toe, 'aangezien de laatste jaren de hoeveelheid onderhanden werk is toegenomen betekent de teruggang van opdrachten aan architecten op korte termijn nog niet dat dit gevolgen zal hebben voor de te verwachten bouwproduktie.'

Enigszins verbaasd over de conclusie van het CBS dat het met de opdrachtenportefeuille in 1999 slechter ging dan in 1998 heeft de BNA de cijfers van het CBS bestudeerd. Naar aanleiding daarvan kwam de BNA tot de conclusie dat zij de mening van het CBS niet deelt. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de hoeveelheid onderhanden ontwerpen in de genoemde periode gestegen is met ruim 10%, de bezetting bij architectenbureaus is gestegen met bijna 3% en het aantal maanden ontwerpvoorraad is gestegen van 30 naar 34 maanden.

Het kwaad was echter al geschiedt en in menig krant viel te lezen dat het met de architectenbranche in 1999 niet goed ging. Hieraan kon je volgens sommigen concluderen dat de hoogconjunctuur nu toch echt voorbij was. Paniek!
Na een telefoontje met de opsteller van het CBS-artikel waarin de BNA haar verbazing uitsprak over zijn artikel, bleek al snel dat de betreffende CBS medewerker moest erkennen dat zijn artikel tendentieus was en mensen op het verkeerde been zette. Een rectificatie was echter niet aan de orde. Daarom zullen we het met dit artikel moeten doen: 1999 was een uitstekend jaar voor de bouwsector in het algemeen en voor de architectenbranche in het bijzonder.

Deel: ' 1999 uitstekend jaar voor bouwsector en architectenbranche '
Lees ook