Ingezonden persbericht


Amersfoort, 6 oktober 2006


1e reactie GGZ Nederland op de Preventienota van VWS

Preventie van depressie voor het eerst landelijk speerpunt van beleid

Jaarlijks hebben 738.000 mensen een depressie. Dit leidt tot veel ziektelast voor burgers en het heeft grote sociale en economische gevolgen. Voor het eerst heeft het kabinet gekozen voor preventie van depressie als landelijk speerpunt van beleid. GGZ Nederland is blij met de keuze van het kabinet om meer nadruk te leggen op preventie van psychische aandoeningen.

Met de nota Kiezen voor een gezond leven heeft minister Hoogervorst depressie voor de komende vier jaar geprioriteerd. Daarmee bevestigt hij de noodzaak om de toename van psychische problemen te voorkomen. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn goede interventies ontwikkeld die helpen voorkomen dat mensen een depressie krijgen. Voor de uitvoering van de Preventienota 2007-2010 komt in 2007 4,6 miljoen euro beschikbaar. Daarvan wordt 370.000 euro beschikbaar gesteld voor het speerpunt Depressie. GGZ Nederland heeft ernstige twijfels of de terechte ambities van het kabinet met deze middelen kunnen worden verwezenlijkt.

Deel: ' 1e reactie GGZ Nederland op de Preventienota van VWS '
Lees ook