Milieudefensie


Gezamenlijk persbericht van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Platform Leefmilieu Regio Schiphol, Milieufederatie Noord- Holland

‘Laat bewoners en milieu niet opnieuw de dupe worden’ 2.400 bezwaarschriften tegen gevolgen groei Schiphol

Amsterdam, 17 december 1999 -- Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Platform Leefmilieu Regio Schiphol en Milieufederatie Noord-Holland hebben vanmiddag 2.400 bezwaarschriften overhandigd aan minister Netelenbos. De indieners protesteren tegen het steeds opnieuw oprekken van de milieugrenzen, die tot nog meer lawaai, kans op ongelukken, uitstoot en stank leiden. Wijnand Duyvendak van Milieudefensie, die de bezwaarschriften namens de vier organisaties aan de minister overhandigde: “In korte tijd hebben 2.400 mensen thuis hun argumenten opgeschreven tegen de elastieken milieugrenzen voor Schiphol. Wij hopen dat bewoners en milieu vandaag niet opnieuw de dupe worden van de groeiambities van Schiphol.”

De indieners drukken zich allemaal op hun eigen manier uit. Hieronder volgt een bloemlezing:

“Het slopen van woningen om deze ruimte voor groei mogelijk te maken laat weer eens zien dat Nederland steeds grijzer wordt.”

“Een beetje minder vliegen is op den duur gezonder voor onze nakomelingen.”

“Hef toch eens een beetje accijns op kerosine.”

“Waarom wordt er niet méér geïnvesteerd in de kenniseconomie in plaats van personen- en vrachtvervoer?’

“Wie schadelijke milieueffecten wil terugdringen tot het niveau van 1990, snapt dat uitbreiding van Schiphol niet langer kan.”

“Een proeve van politieke onbetrouwbaarheid.”

“Genoeg is genoeg.”

“Waarom wordt het overstappen op Schiphol niet bestreden?”

“’s Zomers, als wij verpozen in het Amsterdamse bos, is de stank niet te harden.”

###

Deel: ' 2.400 bezwaarschriften tegen gevolgen groei Schiphol '
Lees ook