VMK

Kunststof verpakkingsketen en overheid stimuleren projecten

Kunststof verpakkingsketen en overheid stimuleren projecten inzameling en herverwerking kunststof verpakkingsafval met forse subsidie.

De kunststof verpakkingsketen en de overheid hebben gezamenlijk 2,5 miljoen gulden toegewezen aan projecten die een bijdrage leveren aan het realiseren van het Convenant Verpakkingen II. De 13 projecten die de inzameling en herverwerking van kunststof verpakkingsafval intensiveren hebben een totale financiële omvang van 7 miljoen gulden, ruim een derde daarvan wordt betaald door de Ministeries van VROM en EZ, de Stichting EcoVerpakkingen en de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen. De subsidie wordt verleend in het kader van het Programma Hergebruik van afvalstoffen 1998 - 'Ph '98', dat wordt beheerd door NOVEM B.V.

In het kader van het Convenant Verpakkingen II (Deelconvenant materiaalhergebruik kunststofverpakkingen) heeft de verpakkingsketen zich verplicht maatregelen te treffen inzake hergebruik van kunststof verpakkingsafval. Deze maatregelen houden in dat bedrijven worden ondersteund en gestimuleerd om het eigen kunststof verpakkingsafval gescheiden aan een inzamelaar of verwerker aan te leveren zodat mechanisch hergebruik mogelijk wordt. Verder zal de verpakkingsketen door projecten het materiaalhergebruik van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens onderzoeken en bevorderen. Alle maatregelen moeten ertoe leiden dat in 2001 tenminste 35% van het kunststof verpakkingsafval wordt herverwerkt.

De projecten die steun ontvangen zijn verdeeld over de onderdelen scheiden en gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingsafval bij bedrijven en projecten die zich bezig houden met het vergroten van het materiaal- en grondstofhergebruik van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval.
Binnen de bouwsector gaat de Stichting Knapzak de inzameling van folie stimuleren, terwijl Campina MelkUnie een retoursysteem voor de folie van boter grootverpakkingen gaat opzetten. Beter Bed zet een inzamelsysteem op voor de verpakkingen van matrassen. Daly Plastics en B&R Recycling gaan beide inzamelsystemen opzetten voor in Nederland bedrijfsmatig vrijgekomen kunststof verpakkingsafval.

Wavin Trepak gaat PET-flessen recyclen tot trays en Synprodo productie gaat EPS (piepschuim) verwerken tot vormstukken. Zowel Lankhorst Recycling en Ekon gaan specifiek ingezamelde verpakkingen rechtstreeks herverwerken tot hoogwaardige volkunststofproducten.

Aan VAM en DSM Research is subsidie toegekend voor projecten die de herverwerking van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens verbreden. Aan Arena is een subsidie toegekend om de kosteneffectiviteit van de mechanische recycling en de kwaliteit van de secundaire grondstoffen te verbeteren.

Bovengenoemde projecten zullen er toe leiden dat in 2001 een forse toename van de inzameling en herverwerking van kunststof verpakkingsafval plaatsvindt.


------------------------------------

Deel: ' 2,5 miljoen gulden overheid voor kunststof verpakkingsafval '
Lees ook