Gemeente Tilburg


23-2-99

In 1999 ruim 2,5 miljoen voor activering langdurig werklozen

Arbeidsvoorziening Midden en West Brabant uitvoerder

Evenals in voorgaande jaren krijgen in 1999 diverse projecten subsidie om langdurig werklozen die moeilijk aan werk kunnen komen, te ondersteunen en te begeleiden. Het gaat daarbij met name om activering, scholing, begeleiding en bemiddeling. Deze diensten worden ingekocht bij Arbeidsvoorziening Midden- en West-Brabant, die daarvoor dit jaar 2.546.000 krijgt uitbetaald. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 1998 was de bijdrage 2.659.000; in 1997 1.456.000.

Projecten
In nauw overleg met Arbeidsvoorziening heeft Tilburg gekozen voor de volgende projecten.
Voortzetting pilot-project 'Vangnet'. Dit project loopt van juni 1998 tot en met december 1999. Het gaat met name om zeer moeilijk plaatsbare klanten van Sociale Zaken. In het eerste pilot-jaar (juni 1998-mei 1999) zullen 100 klanten bereikt worden, terwijl bij de voortzetting van de pilot in 1999 naar verwachting 58 klanten worden bereikt.
Nieuwe pilot 'Sluitende aanpak'. De doelgroep bestaat uit klanten die met de traditionele wervingsmethoden om velerlei redenen niet worden bereikt. Doel van deze pilot is om daadwerkelijk met hen in contact te komen. Zo zal ook geprobeerd worden om snel inzicht te krijgen in de arbeidswensen en -mogelijkheden van de klanten, onder andere in relatie tot de uitkering.
Werving en selectie. Hierbij gaat het om zowel de werving en selectie van de 'oude' Melkert 1-banen als die van de voormalige banenpoolers. Hier wordt nauw samengewerkt tussen de sector Sociale Zaken van de gemeente, de DSW en Arbeidsvoorziening.
Kanaalzone-project. Door een zeer intensieve marktbewerking van het Kanaalzone-gebied zullen 80 langdurig werklozen op arbeidsplaatsen bij bedrijven op het Kanaalzone-terrein worden geplaatst. Bemiddelingsplannen. Voor 1999 worden zo'n 152 bemiddelingsplannen voor zeer moeilijk plaatsbare werklozen opgesteld, waarbij de scholing wordt verzorgd door het Praktijkleerbedrijf.

Buiten deze inkoop verzorgt Arbeidsvoorziening voor 1999 bemiddelingsplannen voor 150 mensen met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt en 350 mensen met een grote afstand.

Deel: ' 2,5 miljoen voor activering langdurig werklozen Tilburg '
Lees ook