Nummer: 5812 b 25 maart 1999

Persberichten '99 2 MILJOEN EURO VOOR RIVIERVERRUIMING IN DUITSLAND

Op vrijdag 26 maart brengt de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Monique de Vries, een bezoek aan Bärbel Höhn, de milieu-minister van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Daarbij zal zij haar collega een cheque ter waarde van 2 miljoen Euro (ca. 4,5 miljoen gulden) aanbieden als bijdrage voor de rivierverruiming projecten vlak bij de grens met Nederland.

Sinds 1995 werken Nederland en Duitsland nauw samen op het gebied van hoogwater bescherming. In het Actieplan Hoogwater zijn concrete afspraken gemaakt over vermindering van de schaderisico's en de hoogwaterstanden. Maatregelen die in Duitsland worden genomen, zijn ook voor Nederland van belang. In de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen worden de komende jaren op elf plaatsen de rivierdijken verplaatst. Daarmee wordt het mogelijk om tijdens hoog water zo'n 175 miljoen m3 water extra te bergen. Dit leidt tot daling van de hoogwaterstand bij Lobith met tenminste 10 cm. Om de uitvoering van deze projecten te bespoedigen, heeft mw. De Vries 2 miljoen Euro ter beschikking gesteld uit de Europese middelen die aan Nederland zijn toegekend voor hoogwater bescherming.

De samenwerking tussen Nederland en Nordrheid-Westfalen op het gebied van hoogwater bescherming is de laatste jaren zeer intensief. Zo heeft de provincie Gelderland in 1997 een samenwerkingsovereenkomst met de Duitse deelstaat gesloten, die eind 1999 tot een hoogwater-conferentie zal leiden.

Hans Scholten, 06-53379481

Deel: ' 2 miljoen euro voor rivierverruiming in Duitsland '
Lees ook