20 mei: debat over vrijhandelsbeleid EU 'Global Europe'


Global Europe: EU = Vrijhandel?

UTRECHT, 20090514 -- Sinds oktober 2006 wordt het handelsbeleid van de EU bepaald door de strategie 'Global Europe, Competing in The World'. Volgens critici is dat een ommezwaai naar fel neoliberaal vrijhandelsbeleid. Om uit te pluizen wat er aan de hand is en het beleid ter discussie te stellen, is nu de campagne 'Global Europe: voor wie?' gestart. Zie de website www.voorwie.eu voor meer informatie. Het XminY Solidariteitsfonds organiseert op 20 mei 2009 een debat.

Op vier deelterreinen zijn de gevolgen van het beleid onderzocht: arbeid, landbouw, migratie en onderwijs. Deze onderzoeken zijn in een brochure gegoten en ook op de website terug te vinden (zie: www.voorwie.eu/themas.html). Op de 20e mei zullen korte inleidingen gegeven worden, die mede gebaseerd zijn op die onderzoeken. Vervolgens zullen aanwezige kandidaten gevraagd worden om daarop te reageren en uit te leggen wat zij op dit gebied zouden willen gaan doen. Ook anderen uit het publiek zullen kunnen reageren.

De debatleiding zal in handen van Marjolein van de Water zijn, woordvoerster van XminY Solidariteitsfonds. Inleidende verhalen worden oa. gehouden door Burghard Ilge (Both Ends), Jeremy Crowelsmith (Kritische Studenten Utrecht), Bridd Brennan (TNI), Gerrit Roos (Dutch Dairyfarmers Board) en Kees Hudig (XminY).

De setting zal tamelijk informeel zijn. Van alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen en die nu zetels in de 2e Kamer hebben, zijn kandidaten uitgenodigd. Sommige partijen hebben al een kandidaat toegezegd, andere overleggen nog.

Er zal uitgebreid verslag van de avond gemaakt worden, dat de dag erna al op websites aangeboden zal worden (in beeld, tekst en geluid).

Vier stellingen voor het debat zijn:

Arbeid: Deregulering en privatisering voeren tot een 'race naar het afvoerputje' en onttakelen de rechten van arbeiders 'hier' en 'daar'.

Migratie: Er moet gekozen worden. Kiezen voor Global Europe betekent kiezen voor volledig open grenzen; kiezen voor migratiecontrole betekent kiezen voor een geheel ander handelsbeleid en voor daadwerkelijke armoedereductie in 'het zuiden'.

Landbouw: Global Europe en het landbouwbeleid zijn nadelig voor boeren (melkveehouders) in 'noord' en 'zuid' en bevoordelen alleen de agroconcerns en voedselverwerkende industrie.

Onderwijs: De Europese 'lijn' bij de onderwijshervorming is om het hoger onderwijs 'rendabeler' te maken en beter af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven. Dit leidt echter tot verdere aantasting van het academische debat, de onderzoeksvrijheid en de maatschappelijke waarde van het onderwijs.


Debat 20 mei 2009 in de Kargadoor in Utrecht
20.00 uur
Oude Gracht 36 Utrecht
Toegang gratisDeel: ' 20 Mei 2009 Debat over vrijhandelsbeleid EU 'Global Europe' '
Lees ook