Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

20 mln euro voor inrichting duurzame glastuinbouwgebieden


18 juni 2002 -
Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van duurzame glastuinbouwlocaties. Het geld is beschikbaar voor tien locaties die zijn genoemd in het Bestuurlijk afsprakenkader herstructurering glastuinbouw. Gemeenten waarin die tien gebieden zijn gelegen kunnen een aanvraag indienen.

Met het beschikbaar stellen van de 20 miljoen euro geeft minister Brinkhorst invulling aan de tweede openstelling van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden (Stidug). De voortgangsrapportage van de eerste openstelling wijst uit dat de regeling algemeen wordt gezien als een goed instrument voor de ontwikkeling van duurzame glastuinbouwlocaties.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juli tot 1 oktober 2002 bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Bij DLG ligt vanaf 1 juli 2002 een gedetailleerd beoordelingskader ter inzage. Aanvragers kunnen bij DLG advies inwinnen over de manier waarop hun aanvraag kan worden opgesteld.

De volgende gemeenten kunnen een aanvraag indienen: Andijk, Bemmel, Borsele, Emmen, Horst aan de Maas, Kampen, Menaldumadeel, Moerdijk, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Noordoostpolder, Waddinxveen, Wervershoof, en Zevenhuizen-Moerkapelle.

Zie ook kamerbrief: Stand van zaken besteding Stidug-gelden

Deel: ' 20 Mln euro voor inrichting duurzame glastuinbouwgebieden '
Lees ook