Provincie Friesland

Persberichten


200.000 banen in de provincie. Cdk Nijpels: 'Historische doorbraak'
Ergens in het najaar van 1999 werd de magische grens van 200.000 banen in de provincie Fryslân doorbroken. Eind van dat jaar waren er namelijk 203.000 banen van meer dan 15 uur per week geregistreerd. Deze cijfers maakte Commissaris van de Koningin E.H.T.M. Nijpels vandaag in Leeuwarden bekend tijdens de opening van het Openbaar Debat van de Kamer van Koophandel Friesland. Hij noemde het in zijn speech een historische doorbraak. De Friese economie blijft het overigens over bijna het gehele front goed doen, zo blijkt uit Werkgelegenheidsregistratie Fryslân 1999. De groei van de werkgelegenheid bedroeg 2.8% en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde van 2.6%. Het WGR Fryslân wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde werkgelegenheid.

Uit de (voorlopige) cijfers blijkt verder dat de belangrijkste groei zich voordeed in de sectoren financiële instellingen met een groei van
11.4% en zakelijke dienstverlening met een groei van 10.5%. Opvallend was wel dat de industriële sector een dalende werkloosheid laat zien, terwijl er landelijk juist sprake is van een groei. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de enquête een te beperkte omvang had doordat alleen de grotere bedrijven zijn ondervraagd.
Kijkend naar de verdeling over de diverse sectoren is de Friese top-5 wat betreft aandeel in het Friese Bruto Regionaal Product:
1. financiële instellingen en zakelijke dienstverlening 5176 miljoen
2. industrie 3635 miljoen

3. handel, horeca en reparatie 2544 miljoen
4. overige dienstverlening 2337 miljoen

5. overheid en onderwijs 2170 miljoen
(het totale BRP is 22.029.000.000,-)

En de top-5 wat betreft het aandeel in de werkgelegenheid (x 1000):
1. industrie 36.4

2. handel, horeca en reparatie 36.1

3. overige dienstverlening 29.3

4. overheid en onderwijs 23.7

5. financiële instellingen en zakelijke dienstverlening 21
De Friese vrouwen zijn nog steeds met een inhaalslag bezig, want in
1999 groeide het aantal fulltime werkzame vrouwen sterker dan bij de mannen. Het aantal parttimers bleef vrijwel gelijk. Werkgelegenheidsregistratie Fryslân 1999
De Werkgelegenheidsregistratie Fryslân is een samenwerkingsverband van de Provincie Fryslân, de Kamer van Koophandel en Fabrieken Friesland en Arbeidsvoorziening Noord Nederland. In 1999 is de werkgelegenheidsenquête verzonden aan alle bedrijven in de provincie met 10 of meer werkzame personen en naar alle nieuwe inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn de overheidsinstellingen, het lager, middelbaar en hoger onderwijs en de gezondsheids- en welzijnszorg ondervraagd. De respons bedroeg 80% en die is daarmee één van de hoogste in het land. De cijfers die via het WGR bekend worden gemaakt geven een beeld van de werkelijk gerealiseerde werkgelegenheid op basis van door werkgevers aangeleverd materiaal.
Voor 2000 zal deze enquête verder worden uitgebouwd, want dan ontvangen alle bedrijven met meer dan 2 werkzame personen een vragenlijst. Bovendien wordt de enquête gecombineerd met een onderzoek naar het woon-werkverkeer in de provincie. Omdat er met ingang van dit jaar gewerkt wordt met een nieuw computersysteem en een andere registratie kan met ingang van 2000 ook trendonderzoek gedaan worden. Bovendien zullen de gegevens voortaan veel sneller en digitaal beschikbaar zijn. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de enquêtedruk onder Friese bedrijven verminderd.

Door de omschakeling naar het nieuwe systeem waren de gegevens over
1999 later beschikbaar en zijn het bovendien voorlopige cijfers, die overigens wel een betrouwbare indi-catie geven. Eind dit jaar zullen de definitieve cijfers bekend worden gemaakt, tegelijkertijd met die van het jaar 2000.

Nummer: 059
Datum: 12 april 2000

Deel: ' 200.000 banen in de provincie Friesland '
Lees ook