STING


---

200.000 verzorgenden willen werken aan kwaliteitsverbetering

Sting ontwikkelt instrumenten voor dagelijkse praktijk

Utrecht 26 juni Sting, de beroepsvereniging van de verzorging, presenteert Kijk op kwaliteit en Werken aan kwaliteit. Deze twee brochures bieden helpenden, verzorgenden en hun direct leidinggevende ondersteuning bij het werken aan kwaliteit van de zorgverlening.

De kwaliteit van de zorgverlening valt of staat met de inbreng van 200.000 helpenden en verzorgenden die dagelijks zorg verlenen in de thuiszorg, kraamzorg, intramurale ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Samen met anderen staat de verzorgende beroepsgroep voor de uitdaging om de kwaliteit van zowel de beroepsuitoefening als de zorgverlening te verbeteren. Daarbij kan zij gebruik maken van en terugvallen op de deskundigheid van Sting.
Sting verwoordt de visie die verzorgenden op kwaliteit hebben en ontwikkelt een samenhangend kwaliteitsbeleid voor de beroepsgroep. Verder ontwikkelt Sting praktische instrumenten die in de dagelijkse praktijk bruikbaar zijn om te werken aan kwaliteitsverbetering. De nieuwe brochures zijn daar een voorbeeld van.

De brochure Kijk op kwaliteit maakt duidelijk hoe verzorgenden denken over kwaliteit en hoe zij daaraan wil werken. Werken aan kwaliteit bevat veel werkmethodes die in de verzorging ter verbetering en bewaking van kwaliteit gebruikt kunnen worden. De brochures zijn te bestellen bij Sting, (030) 2919060 of sting@sting.nl

Deel: ' 200.000 Verzorgenden willen werken aan kwaliteitsverbetering '
Lees ook