TNT Post Groep

200 jaar PTT Post Koninklijk bekroond

Hare Majesteit de Koningin heeft besloten om vanaf 15 januari 1999 het predikaat Koninklijk te verlenen aan PTT Post B.V.. De Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, mevrouw ir J.M. Leemhuis, heeft dit vanmiddag in het PTT Museum in Den Haag bekend gemaakt. PTT Post beschouwt de toekenning van het predikaat Koninklijk als een mooie bekroning op het 200-jarig bestaan van het postbedrijf. Het bedrijf is trots op de toekenning van het predikaat en beschouwt het als een blijk van waardering voor de rol die PTT Post in de Nederlandse samenleving tot nu toe heeft vervuld. Vanaf vandaag kan het postbedrijf de naam Koninklijke PTT Post gaan voeren, wat ook tot uitdrukking zal komen in de nieuwe bedrijfsstijl die het bedrijf dit jaar gaat invoeren.
Ter gelegenheid van 200 jaar PTT Post geeft het bedrijf vandaag een speciale postzegel van 80 cent uit. Tevens heeft de onderneming ter gelegenheid van dit jubileum vandaag een geschenk aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W), de heer drs L.M.H.H.A. Hermans, aangeboden in de vorm van 200 computers die bestemd zijn voor het basisonderwijs in Nederland.

200 jaar PTT Post
De koninklijke bekroning van het 200-jarige bestaan is een bijzondere gebeurtenis voor PTT Post. De nationalisatie van alle postorganisaties in ons land op 15 januari 1799 is het begin geweest van het huidige bedrijf PTT Post. In de loop van de twee eeuwen zijn er vele markante momenten geweest voor de postorganisatie. Ze hebben PTT Post gemaakt tot het huidige bedrijf dat naast postdiensten ook express en logistieke dienstverlening biedt. Als gevolg van de Postwet van 12 april 1850 de eerste wet van het Koninkrijk der Nederlanden werd de postdienst een aparte organisatie. Op 1 januari 1886 werden de Rijkstelegraaf en de Posterijen samengevoegd tot de Hoofddirectie der Posterijen en Telegrafie wat later het Staatsbedrijf der PTT werd. Recentere historische gebeurtenissen zijn de verzelfstandiging in 1989 van het Staatsbedrijf der PTT in de Koninklijke PTT Nederland (later KPN met ondermeer als dochteronderneming PTT Post). Op 13 juni 1994 volgde de beursgang van KPN. Op 29 juni 1998 vond de afsplitsing van PTT Post van KPN plaats.

Postzegel
Vanaf vandaag is er een speciale postzegel van 80 cent te koop, die, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van PTT Post, in een oplage van zeven miljoen stuks wordt uitgegeven. Piet Schreuders uit Amsterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp. De postzegel is groter (48 mm x 48 mm) dan het gebruikelijke formaat. De tab aan de onderkant maakt deel uit van het gehele vierkante ontwerp. Piet Schreuders heeft een tijdloze sfeer willen geven aan deze postzegel. Hij heeft er daarom oude samen met eigentijdse elementen in verwerkt. Een rode brievenbus, een model uit 1850, vormt de kern van het ontwerp en loopt door op de tab. Sinds 1914 is de brievenbus rood. De letter N in het woord Nederland heeft de vormgeving van de cijferpostzegel die Jan van Krimpen in 1946 heeft ontworpen. Op de tab staat de tekst 200 jaar Post in Nederland afgebeeld in de nationale driekleur. Deze rood-wit-blauwe baan is geïnspireerd op de welbekende juten postzakken (vandaar de wit/beige achtergrondkleur) en is aangebracht over de hele breedte van de postzegel. De waarde-aanduiding 80 cent is vormgegeven door het lettertype Geneva, dat feitelijk alleen bestaat op beeldschermen van computers.

Huisstijl
PTT Post heeft zich door de jaren heen op verschillende wijzen gepresen-teerd, onder andere met diverse bedrijfsstijlen. Nu het koninklijke predikaat is verleend, voert PTT Post een nieuw bedrijfsstijl in waarbij Studio Dumbar uit Den Haag het kroontje op eigentijdse wijze heeft vormgegeven. Het nieuwe logo benadrukt door de kleuren rood en blauw het eigen karakter van het postbedrijf en de binding met Nederland.

Het komende jaar zal PTT Post geleidelijk de nieuwe bedrijfsstijl invoeren. Deze zal zichtbaar worden op onder andere autos, brievenbussen, lichtbakken en bedrijfskleding.

15 januari 1999


Deel: ' 200 jaar PTT Post Koninklijk bekroond '
Lees ook