Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Aan de redactie visserij / parlement / economie

Kapelle,13 maart 2002

3,5% van het kokkelbestand opgevist in 0,73% van de Waddenzee

2001 opnieuw matig jaar voor Nederlandse kokkelvisserij

De Nederlandse Kokkelvisserij kijkt opnieuw terug op een matig kokkeljaar. In de Waddenzee werd 1.763 ton kokkelvlees gevangen. Dat is ongeveer 3,5 % van het totale kokkelbestand. In totaal werd 18,32 km2 van de Waddenzee daadwerkelijk bevist; dat wil zeggen 0,73% van het totale oppervlakte. In de Oosterschelde is 1.026 ton opgevist. Ter vergelijking: in 2000 werd 2.590 ton kokkelvlees opgevist in de Waddenzee.

Deze matige oogst is voor een belangrijk deel veroorzaakt door een grote mosselzaadval die een belangrijk deel van de kokkelbanken niet meer bevisbaar maakte, de late start, én omdat de sector de kleine kokkels en de kokkels met een laag vleesgewicht heeft gespaard voor het volgende seizoen.

Het seizoen in het Waddengebied liep van 3 september tot medio december 2001. Het lag in de bedoeling 13 augustus te starten, maar de aangevraagde vergunning liet op zich wachten. Gedurende 15 weken werd er met 8 schepen (in totaal 37 vergunninghouders) in twee clusters gevist conform het visplan. De sector besloot tot dit beperkt aantal schepen omdat betrekkelijk weinig kokkelbanken bevisbaar waren. Door met minder schepen te vissen, waren de effecten van de visserij op de natuur minimaal.

Oosterschelde

Op 21 augustus is begonnen met het bevissen van de Oosterschelde. De eerste week werd met 3 schepen gevist gedurende 1,5 uur; de weken erop met 6 schepen in 2 clusters. De voedselreservering van de Oosterschelde is om onduidelijke reden verhoogd van 60% naar 200% van de behoefte. De kokkelvissers hebben hier bezwaar tegen aangetekend bij het ministerie van LNV. Deze zaak loopt nog. In het totaal is 8,45 km2 van de Oosterschelde bevist.

Sterfte eidereenden

In het Waddengebied werd het afgelopen jaar wederom een grote sterfte onder eidereenden geconstateerd. Diverse natuur- en milieuorganisaties wezen direct de kokkelvisserij als schuldige aan. Deze sterfte van de eidereenden is opmerkelijk, aangezien in dit gebied volop mosselen, kokkels en andere schelpdieren aanwezig zijn. Uit de inventarisatie van de kokkelbestanden in 2001 bleek dat er 55 miljoen kg (kokkelvlees) lag, waarvan 30 miljoen kg in dichtheden boven 50/m2. Dit is een veelvoud van wat eidereenden en scholeksters gezamenlijk eten, zelfs als ze alleen kokkels zouden eten. Ook Duitsland kent een verhoogde sterfte onder eidereenden. Onderzoekers daar wijzen op parasieten zoals vogelcholera als mogelijke oorzaak voor de sterfte. Andere mogelijkheid is het lage vleesgewicht in de schelpen veroorzaakt door de zachte winters. Hierdoor krijgen de vogels, ondanks een overvloed aan schelpen, weinig visvlees binnen. De schuld wordt door de Duitse onderzoekers echter niet bij de kokkelvisserij gelegd aangezien er in Duitsland geen kokkelvisserij plaatsvindt. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat deze sterfte vanaf de Nederlandse grens wél door de kokkelvisserij veroorzaakt zou worden.

Visie en toekomst

De kokkelvisserij neemt deel aan de stichting ODUS, die duurzame schelpdiervisserij voorstaan. In juni 2001 is het rapport Uit de schulp uitgekomen dat een visie geeft op de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse schelpdiervisserij.Dit rapport is een duidelijk signaal dat de sector haar verantwoordelijkheid als maatschappelijke ondernemer neemt. Daarnaast is een aantal innovaties in 2001 doorgevoerd, zoals het vissen in clusters, het selectief oogsten en de afstemming van de vangstcapaciteit op omvang de omvang van de aanwezige visbare voorraad. Aandachtspunten waaraan momenteel wordt gewerkt zijn onder meer de ontwikkeling van een nieuw vistuig om bodemberoering te beperken, de begrenzing van de vaarsnelheid en het verzaaien van kokkels. Met name het selectief uitdunnen en verzaaien van kokkels is een essentieel onderdeel van de visie op duurzame kokkelvisserij.

77a30a.gif

Voor nadere informatie:

Ir. J.D. Holstein, secretaris producentenorganisatie kokkelvisserij, tel 0113-330147

77a364.jpg

Deel: ' 2001 Opnieuw matig jaar voor Nederlandse kokkelvisserij '
Lees ook