PERSBERICHT

TRANSFORMATIES, TOONT 21 BEELDEND KUNSTENAARS OP EEN OASE IN HET HART VAN DE RANDSTAD

Onder de titel ‘Transformaties’ vindt van 25 april tot 15 juni een beeldende kunstmanifestatie plaats op het landgoed ‘De Olmenhorst’, een grote fruitboomgaard in het zuiden van de Haarlemmermeer. 21 professionele kunstenaars (waarvan een duo) geven op een beeldende manier hun interpretatie van het veranderingsproces van de Haarlemmermeer.

De Olmenhorst is gesitueerd in een gebied dat enerzijds nog kenmerkend is voor de traditionele polder, maar dat anderzijds in toenemende mate te maken krijgt met de groeiende woonkernen en (luchtvaart) industrie. Diverse karakteristieke lokaties op De Olmenhorst, zoals schuren, de oprijlaan en andere opstallen, zijn op speelse wijze bij de manifestatie betrokken en een wandelroute door de boomgaard is de vorm waarin de manifestatie plaatsvindt.

Het landschap in het zuiden van de Haarlemmermeer kenmerkt zich door een combinatie van resten van voor de inpoldering, de oorspronkelijke structuur van de polder (het door rechte kanalen doorsneden en in bunders verdeelde landschap met voornamelijk landbouw) en een toenemende verstedelijking. Tegen de achtergrond van deze historische perioden en met een blik naar de toekomst geven de kunstenaars, elk met een eigen beeldtaal en thematiek, hun visie op het veranderende landschap. Bij de kunstzinnige vormgeving van het thema zijn diverse disciplines betrokken, varierend van schilderkunst en fotografie tot mixed-media-installaties.

De stichting Gemengd Bedrijf organiseert met ‘Transformaties’ zijn derde kunstmanifestatie. De stichting, een kunstenaarsinitiatief, is gevestigd in de Haarlemmermeer en streeft naar de realisatie van een expositiecentrum voor actuele beeldende kunst. De organisatie van (tijdelijke) grootschalige kunstevenementen is de tweede doelstelling van de stichting.

De kunstenaars die een opdracht hebben gekregen:


- Theo Baart, exposeert fotowerken uit zijn boek ‘Bouwlust’
- Kees Bierman, ruimtelijk beeld

- Johan Breuker, installatie

- Nikki van Es, installatie

- Jeroen Kooijmans, videoinstallatie

- Peter Koorstra, schilderkunstige panelen in houtwal
- Carel Lanters, object met dode fruitboom

- Hieke Luik, objecten in fruitbomen

- André Pielage, ruimtelijk object

- Ben Raaijman, keramische objecten

- Nico Schulte, ‘appletree radio’

- Mari Shields, houten nederzetting met bomen van het landgoed
- Godelieve Smulders, ‘world laughter project’
- Anne-Marie van Sprang, ruimtelijk werk

- Michiel Voet, installatie ‘planologisch instituut’
- Annette van Wijck, ruimtelijke installatie in plantenkas
- Jeroen van Westen/Maarten van Wesemael, ruimtelijke installatie gecombineerd
met fotomateriaal

- Kees Wevers, object met oudste boom op het landgoed

De kunstenaars die met bestaand werk vertegenwoordigd zijn:
- Ton Kalle, ruimtelijke beelden

- Stef Rodermans, schilderijen

- Marcel van Kerkvoorde, schilderij ‘der Tempo Mann’

OPENING
De opening zal verricht worden door dhr. C.A. Spijkers, wethouder cultuur van de gemeente Haarlemmermeer op 24 april 1999 om 15.00.

LOKATIE:
Landgoed De Olmenhorst, Lisserweg 481, Lisserbroek. Dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang, toegang gratis. De catalogus en een beschrijving van de wandelroute zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00-18.00, zaterdag 9.00-17.00 en zondag 11.00-16.00.

Uitgebreidere informatie is te vinden op internet:

https://www.kerkvoorde.demon.nl

Deel: ' 21 beeldend kunstenaars op oase in hart Randstad '
Lees ook