Provincie Overijssel

Zwolle, 29 maart

HISTORISCHE DAG VOOR OVERIJSSELSE STATEN: 22 STATENLEDEN NEMEN AFSCHEID

Provinciale staten van Overijssel vergaderen dinsdag 30 maart 1999 voor de laatste maal in de huidige samenstelling. Aansluitend aan de vergadering wordt in het provinciehuis te Zwolle een feestelijke bijeenkomst gehouden, waarin 22 van de 63 statenleden afscheid nemen. Van deze 22 leden is gedeputeerde drs. R. Lanning (CDA) met 18 jaren statenlidmaatschap de langstzittende en drs. W.B.A. Jaegers (PvdA) met elf maanden lidmaatschap het kortstzittende statenlid.

Hoe hebben de scheidende statenleden hun werk in het openbaar bestuur van Overijssel ervaren? Een aantal vertrekkende statenleden zal dat bij het afscheid onthullen. Zij hebben hun ervaringen op papier gezet en gebundeld in een boekje, dat door mevrouw M.C.J.A. Sturm (fractievoorzitter D66) aan commissaris van de Koningin mr. J.A.M. Hendrikx zal worden aangeboden. Daarnaast zal Theatergroep De Nieuwe Koning uit Enschede een aantal ervaringen en observaties op een speelse manier verbeelden.

De eerste vergadering van Provinciale staten in de nieuwe samenstelling is op dinsdag 13 april 1999. Dan worden 22 nieuwe statenleden geïnstalleerd; zullen CDA, PvdA en VVD de plannen voor de komende zittingsperiode aanbieden in de vorm van het bestuursakkoord
1999-2002 en worden zes gedeputeerden gekozen. Daaraan voorafgaand neemt gedeputeerde drs. R. Lanning op maandag 12 april 1999 officieel afscheid van externe relaties en interne medewerkers.

Bijlage persbericht.

Afscheid Overijsselse Statenleden op 30 maart 1999

CDA
de heer Heukels
de heer Heijman
de heer Hulshof
de heer Smeenk
de heer Lanning

VVD

de heer Van den Berg
mw Borggreve-Venhuizen
de heer Bracht
de heer Dolmans
de heer Holtland
mw Popma
mw Sonnenberg
de heer Straat

PvdA

mw Beijlen- Geerts
de heer Jaegers
mw Stuker

D66

mw Drijber- Bosscher
mw Poot
mw Sturm
de heer Troost

Fractie Bos

de heer Bos

Fractie Schakelaar

de heer Schakelaar

In totaal 22 personen nemen afscheid.

Deel: ' 22 statenleden Overijssel nemen afscheid '
Lees ook