Provincie Zeeland


Sollicitanten burgemeester Vlissingen

Voor de burgemeesterspost in Vlissingen, die per 1 mei van dit jaar vakant komt, hebben zich 23 kandidaten gemeld: vijf vrouwen en achttien mannen, in leeftijd variërend van 38 tot 57 jaar. Van de sollicitanten zijn vijftien al elders burgemeester. De anderen hebben verschillende functies. In die categorie zijn er zes met een politiek-bestuurlijke functie, van wie een aantal in deeltijd. Zestien kandidaat-burgemeesters geven als politiek overtuiging PvdA, drie D66, twee CDA en een Groen Links. Van een sollicitant is de deze informatie niet bekend. Naar godsdienstige/levensbeschouwelijke overtuig is het beeld een humanist, een Nederlands Hervormd, een Protestant, een Doopsgezind en een Gereformeerd/Hervormd (Samen op Weg). Twee kandidaten geven aan geen soortgelijke overtuiging te hebben en van de anderen is die informatie niet beschikbaar. De commissaris van de koningin in Zeeland heeft het overzicht van de sollicitanten in een brief meegedeeld aan de gemeenteraad van Vlissingen.

12 februari 1999, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 11/99

Deel: ' 23 Kandidaten voor burgemeestersvacature Vlissingen '
Lees ook