P E R S B E R I C H T
31 augustus 1999

23 % van de Nederlandse bevolking eet 3 of meer dagen per week geen vlees
 
Ter gelegenheid van de introductie van het vernieuwde blad 'Sla etcetera', culinair tijdschrift over lekker eten zonder vlees, is door CentERdata van de Katholieke Universiteit Brabant een marktonderzoek gehouden. Het onderzoek onder 1512 respondenten die een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking, spitste zich toe op vleesconsumptie, vleesvervangers en vleesvertrouwen. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Uit het onderzoek blijkt dat 23,0% van de Nederlandse bevolking 3 of meer dagen per week geen vlees eet.
Gevraagd naar de ontwikkeling van hun vleesconsumptie zegt 10,9% van de Nederlanders minder vlees te eten dan vorig jaar om deze tijd. Slechts 1,9% eet meer vlees, 82,5% houdt het op evenveel.
De redenen om minder vlees te gaan eten zijn in volgorde van belangrijkheid:

Reden

%

gezondheid

62.5

Vleesschandalen

41.1

Dierenwelzijn

35

Smaak

32

Variatie

31.1

Milieu

28.4

Prijs

19.3

Wereldvoedsel-
vraagstuk

18.9
Bij het weglaten van vlees uit het menu blijkt vis (53,2%) het voornaamste alternatief, gevolgd door "geen vervanging" (30,3%).
Van de mensen die het afgelopen jaar minder vlees aten, verwacht 48,0% komend jaar nóg minder vlees te zullen gaan eten. 46,5% verwacht te stabiliseren. Slechts 0,2% van hen verwacht meer vlees te zullen gaan eten.
Het vertrouwen in vlees uit de bio-industrie en in biologisch en scharrelvlees is als volgt verdeeld:

vertrouwen

% Bio-industrie

% Biologisch & scharrelvlees

Veel

6,9

16,7

Normaal

67,5

64,9

Weinig

13,9

6,7

Geen

3,4

1,0

Weet niet

8,4

10,7

P E R S B E R I C H T
31 augustus 1999
 
 
 
 
 
 
 
Nederlanders omschrijven zichzelf op basis
van hun eetpatroon als:

Omschrijving

%

Vleeseter

33,6

Vleesverlater

6,2

Parttime vegetariër

8,6

Vegetariër

1,9

Veganist

0,1

Alleseter

45,6

Weet niet

3,9
 
Uit deze cijfers valt af te leiden dat 16,8% van de Nederlandse bevolking bewust kritisch staat ten opzichte van vleesconsumptie (noemt zichzelf vleesverlater, parttime vegetariër, vegetariër of veganist). Voor 23,0% van de Nederlanders geldt zelfs dat ze 3 dagen of meer per week geen vlees eten. 10,9% van de Nederlanders zegt minder vlees te eten dan vorig jaar (vs. 1,9% meer) en 48,0% van de verminderaars verwacht dat die trend van minder vlees eten in hun eetpatroon zal doorzetten. Slechts 0,2% van hen verwacht weer meer vlees te zullen gaan eten.
De redactie van Sla etcetera ziet in de uitkomsten een bevestiging van het feit dat consumenten steeds bewuster met hun vleesconsumptie omgaan. Minder vlees eten is een onomkeerbare trend geworden die ook door andere onderzoeken als Summo, Distrifood, CBL Consumententrends en Focus on Foodtrends van Trendbox bevestigd wordt. Ook Brits onderzoek laat dezelfde tendens zien. De sterke daling onder het aantal 'meat reducers' bleef uit na het overwaaien van de BSE-paniek. Deze ontwikkeling wordt wellicht verklaard uit een verschuiving in de redenen voor het minderen van vlees. Voor het eerst heeft namelijk 'smaak' daar 'gezondheid' van de eerste plaats verstoten. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de meest trendy restaurants van Londen vegetarische restaurants zijn.
Sla etcetera biedt deze grote groep kritische consumenten inspiratie voor heerlijke gerechten zonder vlees. Ter introductie kost het blad deze maand f 5,95.
 

Deel: ' 23 % Nederlandse bevolking eet halve week geen vlees '
Lees ook