Politie Zeeland


R 2003 - 2013 24-uurs milieuestafette op 26 en 27 maart

De afgelopen 24 uur vond de landelijke milieuestafette plaats in Nederland. Ook Zeeland deed, evenals 9 andere provincies, hieraan mee. De actie stond onder leiding van de milieugedeputeerde Toine Poppelaars en werd uitgevoerd door medewerkers van diverse overheden en overheidsdiensten.
Het doel van de actie is om in samenwerking over de volle breedte van het milieubeleid de handhaving van de milieuregels voor het voetlicht te halen.
De controles richtten zich dan ook de afgelopen 24 uur op alle aspecten: natuur en landschap (groen), bedrijven (grijs), ruimtelijke ordening (rood) en water (blauw).

In Zeeland werden controles uitgevoerd bij/in horecabedrijven, industrieterreinen, kassencomplexen, bloemenhandels (koeling), continubedrijven bakkerijen, agrarische bedrijven, visverwerkende bedrijven, zorginstellingen, scheepvaart en havens, natuurgebieden en vervoer van afval.

In Zeeland werden ruim 240 controles uitgevoerd tijdens meer dan 170 mensuren.
In de gemeente Veere werd een proces-verbaal opgemaakt voor het illegaal verbranden van afval, in Kapelle voor het illegaal uitrijden en niet direct onderwerken van mest, in Goes werden bij een bedrijf vaten met oplosmiddelen op het terrein aangetroffen welke niet buiten mochten worden opgeslagen, in een jachthaven in de gemeente Schouwen-Duiveland werd proces-verbaal opgemaakt terzake het bewaren van gevaarlijke stoffen en accu's en het niet hebben van een vloeistof dichte vloer in een werkplaats en in Goes werd een bedrijf bekeurd voor het buiten opslaan van oude beeldbuizen.

Verder zijn honderden adviezen aan bedrijven en instellingen gegeven voor kleine verbeteringen en zullen bij een veertigtal bedrijven nacontroles worden gehouden op de aanpassing van nu geconstateerde gebreken/misstanden.

De provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en de politieluchtvaartdienst voerden in totaal vijf milieuvluchten uit, waarbij o.a. de illegale afvalverbranding in de gemeente Veere mee werd opgespoord. Deze brand werd door de brandweer geblust.

In Zeeland werkten controleurs van de provincie Zeeland, 10 gemeenten, de politie Zeeland, Het korps landelijke politiediensten (KLPD politie te water en dienst luchtvaart), Algemene Inspectiedienst (AID), Staatsbosbeheer, Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat, Waterschap Zeeuwse Eilanden, VROM en Verkeersinspectie mee aan de actie.Niet voor publicatie:

Tussen 15.00 en 16.00 uur is de milieugedeputeerde, de heer Toine Poppelaars, voor een toelichting bereikbaar via de afdeling Communicatie van de provincie Zeeland: 0118 - 631314.

Voor informatie over de acties: afdeling communicatie politie Zeeland
Jan van Mourick
06 - 53147866 of 0118 - 432145 (indien niet per GSM bereikbaar)

Middelburg, 27 maart 2003


---- --

Deel: ' 24-Uurs milieuestafette in Zeeland '
Lees ook