Gemeente Delft

25.000 subsidie voor Stichting Architectuurgids Delft

Stichting Architectuurgids Delft ontvangt eenmalig 25.000 subsidie van de gemeente Delft voor het maken van de Architectuurgids Delft .

Een architectuurgids over Delft draagt bij aan kennisoverdracht en meer aandacht voor Delftse architectuur en stedenbouwkundige ontwikkelingen. De gids bestaat uit een papieren uitgave en een website. Deze laatste maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen in de stad te blijven documenteren en om een breed publiek te bereiken. De gids verschijnt in het cultuurjaar 2009. Stichting Architectuurgids Delft is een samenwerking tussen Delft Design, TU Delft en de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Delft.

Architectuur is een belangrijk item in Delft. De stad kent niet alleen monumentale panden, maar ook spraakmakende moderne architectuur. De gemeente stimuleert innovatieve en hoogwaardige architectonische bouw. Enerzijds door het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap waardoor architectonische diversiteit ontstaat in de stad. Anderzijds door het opstellen van beeldkwaliteitplannen waarin ook eisen voor hoogwaardige architectuur kunnen worden opgenomen.

Architectuur in de stad spreekt veel mensen aan. De gemeente stimuleert de discussie met bewoners hierover, ondermeer door tentoonstellingen over nieuwe projecten in de stad te organiseren in TOP.

In de vastgestelde Langetermijnvisie cultuur 2017 'Delft meer dan Blauw' is dan ook veel aandacht voor architectuur. Hierin staat dat de nieuwste ontwerpen en uitvindingen van de TU Delft onder meer op het gebied van architectuur, in de stad terug te vinden moeten zijn. In het cultuurbeleidsplan dat nu in ontwikkeling is, vindt een vertaling van de cultuurvisie plaats naar concrete projecten.

Deel: ' 25.000 subsidie voor Stichting Architectuurgids Delft '


Lees ook