Socialistische Partij afdeling Oss


25 Jaar Ons Medisch Centrum

OSS- 1 Maart is het 25 jaar geleden dat de huisartsenpraktijk Ons Medisch Centrum werd geopend. Dat gebeurde indertijd op initiatief van de SP. Anneke de Bres is vanaf het prille begin als huisarts verbonden aan de gewone, maar tevens ook bijzondere huisartsenpraktijk met drie artsen en drie assistentes. Een gesprek:
Wat is het verschil met andere huisartsen?
Er zijn inderdaad verschillen, zo werken wij allemaal voor een gewoon salaris in loondienst. Verder hebben wij over het algemeen meer tijd voor de patiënten en schrijven wij ook wat minder snel medicijnen als kalmerings- en slaapmiddelen voor dan andere artsen. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan preventie. Zo hebben alle patiënten de mogelijkheid om zich jaarlijks te laten keuren. Maar natuurlijk doen wij ook alle dingen die andere artsen ook doen.

Je bemoeit je ook buiten de spreekkamer met allerlei zaken op het gebied van gezondheidszorg, waarom?
Omdat er een heleboel zaken zijn die wij in de spreekkamer niet op kunnen lossen. De oorzaken van veel ziektes liggen bijvoorbeeld in slechte arbeidsom-standigheden. We maken ons ook sterk voor een ge-zondheids-zorg die voor ieder-een in gelijke ma-te toegan-kelijk is en dus niet bepaald wordt door de dikte van je portemonnee. Als je die zaken aan wilt pakken moet je vaak de straat op, en dat doe ik dan ook.

Gaat er op 1 maart nog wat gebeuren?

We houden een receptie waarvoor alle patiënten uitgenodigd zijn en er verschijnt een boekje over 25 jaar Ons Medisch Centrum. Daarnaast organiseren wij in mei een symposium over gezondheids-zorg en politiek

Foto: Anneke (r) ca. 20 jaar geleden in de spreekkamer

Deel: ' 25 Jaar Ons Medisch Centrum in Oss '
Lees ook