Gemeente Den Haag

2002-07-11: 25 jaar vrijwilligerswerk bij politie en slachtofferhulp

Op 4 juni j.l. was de heer De Bruijn 25 jaar werkzaam als vrijwillig medewerker bij Politie Haaglanden. In deze periode heeft hij zich 15 jaar ingezet voor de vrijwillige politie en 10 jaar voor Slachtofferhulp. Al die jaren werkte de heer De Bruijn in de gemeente Den Haag. Burgemeester Deetman heeft hem hiervoor persoonlijk bedankt en de stadsspeld van de gemeente uitgereikt. Uiteraard is de heer De Bruijn ook in het zonnetje gezet door de korpsdirectie en personeel van de bureaus Slachtofferzorg en Overbosch, waar hij de laatste jaren werkzaam was.

In de tijd dat hij werkzaam was bij de vrijwillige politie, heeft de heer De Bruijn met veel enthousiasme meegewerkt aan grootschalige evenementen, demonstraties en surveillancediensten. Bij Slachtofferhulp heeft hij met grote betrokkenheid hulp verleend aan honderden slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Bijvoorbeeld heeft hij mensen ondersteund na woninginbraak, mishandeling, bedreiging, overvallen en beroving. Met name heeft de heer De Bruijn zich sterk gemaakt op het gebied van de ondersteuning bij de schadeafhandeling na verkeersongevallen en praktische hulpverlening. Hierbij kan gedacht worden aan het invullen van formulieren, het leggen van contact met verzekeringsmaatschappijen, het schrijven van brieven en het bieden van begeleiding bij bezoek aan de politie, rechtbank en dergelijke.

Na zijn 25-jarige inzet heeft de heer De Bruijn helaas afscheid moeten nemen, omdat hij is verhuisd naar een andere gemeente buiten de regio.

Politie Haaglanden kan echter nog veel vrijwilligers gebruiken, zowel voor het werk bij de vrijwillige politie als bij Slachtofferhulp. Veel vrijwilligers kiezen voor de Politie of Slachtofferhulp omdat zij hierdoor iets voor andere mensen kunnen betekenen. Door het werk doet men veel sociale contacten op, onder andere met de cliënten, het politiepersoneel en andere beroepskrachten. Er kan veel kennis en ervaring opgedaan worden, zowel op emotioneel als praktisch gebied. Ook komt men er veel te weten over het werk van de politie, justitie en andere hulpverleners. Hiervoor biedt de organisatie de nodige cursussen, werkbegeleiding en onkostenvergoeding.

Personen die belangstelling hebben voor het vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Haaglanden, kunnen via het gratis telefoonnummer 0800 02 33 222 een informatiepakket opvragen. Voor informatie over het werk bij de vrijwillige politie kan gratis gebeld worden met het bureau Werving en Selectie, telefoon 0800 02 22 44 2.

last update: 11-7-2002 16:51:37 ;pag.: 14381; auteur: 112;cat.: 17,Geen reactieknop ondersteunt het gebruik van scripts

Deel: ' 25 Jaar vrijwilligerswerk bij politie en slachtofferhulp Den Haag '
Lees ook