Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 03/014

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

30 januari 2003

Nr. 03/014

25 miljoen subsidie om bijstandsfraude te voorkomen

Demissionair staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 25 miljoen euro subsidie beschikbaar voor gemeenten die bovenop het bestaande beleid extra maatregelen nemen om fraude met bijstandsuitkeringen te voorkomen.

Hiervoor wordt een dezer dagen een subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant.

De afgelopen jaren is ten behoeve van het gemeentelijk beleid om uitkeringsfraude tegen te gaan een Kennisbank Hoogwaardige Handhaving ontwikkeld. Gemeenten kunnen zich hier informeren over mogelijkheden om misbruik van uitkeringen op grond van de bijstand, IOAW, IOAZ en WIK zoveel mogelijk te voorkomen. Misbruik kan worden voorkomen met maatregelen op het gebied van voorlichting, dienstverlening, controle en sanctionering.

Staatssecretaris Rutte trekt nu 25 miljoen euro uit voor gemeenten die dergelijke maatregelen invoeren.

Gemeenten kunnen tot 1 september 2003 subsidie aanvragen bij het ministerie. Een bijdrage is mogelijk aan projecten die in 2003 en 2004 worden uitgevoerd.

Kleine gemeenten met minder dan honderd uitkeringsgerechtigden, kunnen samen met andere gemeenten subsidie aanvragen.

2003

Deel: ' 25 Miljoen subsidie om bijstandsfraude te voorkomen '
Lees ook