Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
100

Directie:
voorlichting

12-07-2001

Status:
informatie

Landelijke standaarden voor examens mbo

25 miljoen voor nieuwe examensystematiek

Een kwaliteitscentrum examens (KCE), waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken, gaat de kwaliteit van de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bewaken. Hiertoe ontwikkelt het KCE landelijke standaarden voor de kwaliteit van de mbo-examens. Als de onderwijsinstellingen zich aan deze standaarden houden, dan krijgen zij een keurmerk van het KCE. Zonder dit keurmerk, mag een instelling geen examens afnemen. Wel mag zij een andere instelling met keurmerk inschakelen. De inspectie controleert of de onderwijsinstellingen beschikken over een keurmerk en ziet toe op het functioneren van het KCE. Dit zijn de belangrijkste punten uit de brief van minister Hermans (OCenW) over de mbo-examens die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Hermans neemt met deze maatregelen de voorstellen uit het advies van de stuurgroep examinering mbo over. De stuurgroep, onder voorzitterschap van drs. W.J. Deetman, werd ingesteld door de Bve Raad en Colo nadat de inspectie constateerde dat de kwaliteit van de examens in het mbo te wensen over liet. Door het instellen van een keurmerk wil Hermans de kwaliteit van de mbo-examens beter waarborgen. Voor de nieuwe examensystematiek is jaarlijks structureel 25 miljoen gulden beschikbaar. Dit geld is bij de Voorjaarsnota vrijgekomen.

De nieuwe examensystematiek vereist een wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en gaat uiterlijk 1 augustus 2003 van start.

omhoog
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' 25 Miljoen voor nieuwe examensystematiek MBO '
Lees ook