Provincie Drenthe


Accent op steden Hoogeveen, Assen, Meppel en Coevorden
25 miljoen voor stedelijke vernieuwing in Drenthe

Assen, 21 december 1999
Persberichtnummer 99-207De steden Hoogeveen, Assen, Meppel en Coevorden kunnen de komende jaren een substantiële bijdrage tegemoet zien uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) van het rijk. Gedeputeerde staten hebben deze gemeenten aangewezen als "programma-gemeenten", omdat zij de komende jaren de grootste inspanning moeten leveren om woningen en woonomgevingen op te knappen, en sociale en economische achterstanden weg te werken. De vier programmagemeenten moeten daarvoor een zogeheten "ontwikkelingsprogramma" maken. Op basis van de indicatieve verdeling van GS, ontvangt Hoogeveen voor de komende vijf jaar 7 miljoen gulden, Assen 5,5 miljoen gulden, Meppel 2,5 miljoen gulden en Coevorden 1,25 miljoen gulden. Emmen ontvangt als enige "rechtstreekse gemeente" in Drenthe in dezelfde periode 7,9 miljoen gulden aan ISV-geld rechtstreeks van het ministerie van VROM. De overige zeven Drentse gemeenten worden "projectgemeenten". Zij kunnen jaarlijks projecten indienen om in aanmerking te komen voor medefinanciering van projecten.

In de vier programmagemeenten is sprake van complexe en structurele problemen in stedelijke omgevingen, die vragen om jarenlange inspanningen. Vandaar dat GS, in overleg met de Drentse gemeenten, hebben besloten 70% van het Drentse budget van 25 miljoen gulden (dat is ca. 17,5 miljoen gulden) in te zetten in Hoogeveen, Assen, Meppel en Coevorden. Er is nu een voorlopige verdeling gemaakt van in totaal 16,25 miljoen gulden. Als in de zomer van 2000 de programma's van de vier gemeenten klaar zijn, verdeelt de provincie de resterende 1,25 miljoen gulden.

Voor de projecten van de zeven andere gemeenten is in totaal 20% van het Drentse budget beschikbaar (dat is ca. 5 miljoen gulden). Ten slotte wordt ook nog 10% (dat is ca. 2,5 miljoen gulden) ingezet voor het leggen van accenten op onderdelen die de provincie Drenthe belangrijk vindt. Zo wil de provincie de gemeenten stimuleren om extra aandacht te schenken aan instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en aan duurzaam en aanpasbaar bouwen.

Bij de verdeling van de ISV-budgetten is nog geen rekening gehouden met de bijdragen voor bodemsanering. Het is wel de bedoeling dat de sanering van vervuilde bodem in Drenthe zoveel mogelijk tegelijk oploopt met de herstructurering van verouderde woonwijken en het oppeppen van oude bedrijventerreinen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' 25 miljoen voor stedelijke vernieuwing in Drenthe '
Lees ook