Provincie Limburg

Europa trekt 250.000 Euro uit voor innovatie-aanpak van de provincie Limburg


121/99

Maastricht, 3 augustus 1999

EUROPA TREKT 250.000 EURO UIT VOOR
INNOVATIE-AANPAK VAN DE PROVINCIE LIMBURG

De Europese Commissie heeft het Provinciaal Bestuur van Limburg laten weten het vervolg op het Regionaal Technologie Plan (RTP), dat de innovatiestrategie voor Limburg omvat, financieel te ondersteunen. Tot en met november 2000 stelt de Commissie hiervoor 250.000 Euro beschikbaar. De Provincie Limburg neemt een evengroot bedrag voor haar rekening.

Het Regionale Innovatie Strategie-traject (RIS+), zoals de follow-up van het RTP wordt genoemd, omvat vier actielijnen. Binnen de eerste actielijn vallen activiteiten die zich richten op voortzetting, uitbouw en intensivering van de in gang gezette partnerschappen. Die aanpak vindt 'Europa' van belang omdat de sinds
1996 gehanteerde structuur van het RTP, die enerzijds gebaseerd is op constructieve samenwerking tussen partijen en anderzijds op inbreng van eenieders kennis en expertise, een gedegen fundament biedt om continu en op systematische wijze nieuwe impulsen te geven aan innovatieprocessen in Limburg.
De tweede lijn omvat studies en onderzoeken om in de toekomst de juiste impulsen aan het innovatieproces te kunnen geven. Omdat studieresultaten vrijwel nooit direct omgezet kunnen worden in volwassen projecten, biedt een derde actielijn de mogelijkheid om pilotprojecten uit te voeren. De vierde en laatste lijn besteedt aandacht aan netwerkvorming op diverse niveaus (ambtelijk, bestuurlijk, intermediaire organisaties, kennisinstellingen en bedrijven). Hier zullen met name ook nieuwe impulsen worden gegeven aan de verdere versterking van voor Limburg relevante internationale netwerken.

Deel: ' 250.000 euro voor innovatie-aanpak provincie Limburg '
Lees ook