openbaar ministerie

meer bevoegdheden rechter-commissaris

---

ruimere toepassing bevoegdheden rechter-commissaris

de rechter-commissaris krijgt de mogelijkheid ook buiten het gerechtelijk vooronderzoek een aantal bevoegdheden toe te passen op grond waarvan voorwerpen in beslag kunnen worden genomen. dit staat in een wetsvoorstel dat minister donner van justitie voor advies naar enkele instanties heeft gestuurd, zoals de nederlandse orde van advocaten, nederlandse vereniging voor rechtspraak en het openbaar ministerie.
het wetsvoorstel past in een ontwikkeling de rechter-commissaris onafhankelijker van een gerechtelijk vooronderzoek te laten functioneren. dit gebeurde al eerder voor de bewaring en de toetsing van inverzekeringstelling, het opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel en de machtiging tot onderzoek van telecommunicatie. toepassing van bevoegdheden buiten het gerechtelijk vooronderzoek gebeurt alleen als de officier van justitie daartoe een verzoek indient bij de rechter-commissaris.
als de rechter-commissaris ook buiten het gerechtelijk vooronderzoek optreedt, biedt dat voordelen. het komt nogal eens voor dat in een strafzaak de activiteiten van een rechter-commissaris beperkt blijven tot een enkele handeling, bijvoorbeeld doorzoeking van een woning. het is dan onwenselijk om speciaal daarvoor een gerechtelijk vooronderzoek te openen. de instelling van een gerechtelijk vooronderzoek heeft nogal wat gevolgen. zo moet de verdachte in beginsel worden gehoord, wordt het strafdossier verplaatst en moet de rechter-commissaris een beschikking maken om het gerechtelijk vooronderzoek officieel af te sluiten. deze formaliteiten kunnen achterwege blijven als de rechter-commissaris zijn bevoegdheden toepast in gevallen waarin er geen aanleiding is om hem intensiever bij het onderzoek te betrekken. dit bevordert een snelle afhandeling van de zaak en is veel doelmatiger.
(bron: persbericht ministerie van justitie)

Deel: ' 260203Ruimere toepassing bevoegdheden rechter commissaris '
Lees ook