Ministerie van Justitie

Kosovaren en Bosniërs uitgezet per charter
29 januari 2003

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft woensdag een groep van 49 uitgeprocedeerde Bosniërs en Kosovaren per charter laten uitzetten naar hun landen van herkomst. Het betreft 27 Kosovaren (11 mannen, 5 vrouwen en 11 kinderen) en 22 personen uit Bosnië (10 mannen, 4 vrouwen en 8 kinderen). De uitzetting vond plaats onder begeleiding van functionarissen van de Koninklijke Marechaussee en is de tweede chartervlucht dit jaar.

De uitzetting is voorbereid door medewerkers van de Vreemdelingendienst, de Koninklijke Marechaussee en de IND. De Marechaussee is verantwoordelijk voor de veiligheid in het vliegtuig. De IND is verantwoordelijk voor de overdracht van de uitgeprocedeerde asielzoekers aan de autoriteiten ter plaatse.

De IND kiest in toenemende mate voor een gedwongen uitzetting per charter. Gestreefd wordt naar 2 charters per maand. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het verscherpte uitzettingsbeleid waar gedwongen terugkeer nadrukkelijk
onderdeel van uitmaakt.

In 2002 zijn 25 charters uitgevoerd. In totaal zijn op deze wijze 1.404 vreemdelingen uitgezet. Er zijn 7 charters naar Afrika geweest, vooral naar Nigeria, Kameroen en DR Kongo. Naar Oost-Europa zijn 15 charters uitgevoerd, vooral naar Roemenië Bulgarije, Bosnië en Kosovo. De overige charters gingen naar Suriname, Oekraïne en Sri Lanka. Steeds vaker wordt er ook met andere landen samengewerkt. Zo zijn er in 2002 charters uitgevoerd met België, Frankrijk en Duitsland.

Deel: ' 290103Kosovaren en Bosniers uitgezet per charter '
Lees ook