Ingezonden persbericht

Persbericht Wereld Natuur Fonds

19 juni 2002

3,2 MILJOEN HA. RUSSISCH BOS BESCHERMD


- illegale houtkap blijft wereldwijd probleem -
Maar liefst 3,2 miljoen ha. ongerept bos in de Russische provincies Amur en Primorsky krijgt voorgoed een beschermde status. Een bosareaal dat ruim 3/4 deel van Nederland zou beslaan is daarmee gevrijwaard van illegale houtkap en blijft behouden voor de toekomst. Bescherming van deze bosgebieden betekent ook dat de toekomst van de planten- en diersoorten die hier leven is veiliggesteld. De gouverneur van Amur Regio, Leonid Korotkov, maakte zijn toezegging persoonlijk bekend tijdens de opening van PandaDroom op woensdag 19 juni 2002 in de Efteling. Uit handen van de voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, Hans Wijers, ontving de Russische gouverneur een certificaat waarmee de natuurbeschermingsorganisatie het belang van dit besluit voor de wereldwijde bossen wil onderstrepen.

Kaalslag stoppen
Leonid Korotkov, gouverneur van Amur Regio, onderkent de gevolgen van illegale houtkap in het oostelijk deel van Rusland. Korotkov: "We moeten nu in actie komen om de vernietiging van de nog resterende ongerepte bossen in Rusland een halt toe te roepen. Dat is de reden waarom ik namens Amur Regio me sterk heb gemaakt om het areaal beschermd bosgebied in Amur uit te breiden met 1,4 miljoen ha. bos." Daarmee zal in 2005 het areaal beschermd bosgebied in Amur Regio 10% bedragen van het totale bosareaal in Amur. Het zijn deze bossen waar 's werelds grootste Amur-tijperpopulatie leeft en waar de zeldzame ginseng-plant en het muskushert voorkomen. De gourverneur van Primorsky Regio heeft besloten dat in Primorsky regio 1,8 miljoen ha. bos tot beschermd gebied zal worden verklaard. Het gaat in deze regio om bossen waar de ernstig bedreigde zwartsnavelooievaar en Chinese kraanvogel leven (beide rode lijst soorten volgens IUCN en CITES-lijst 1 soorten). De toezeggingen van deze beide Russische gouverneurs zijn van grote betekenis voor de wereldwijde bossenbescherming. In het oostelijk deel van Rusland blijft 3,2 miljoen ha. ongerept bos voor de toekomst behouden, en daarmee ook de grote variatie aan planten en diersoorten die daar voorkomen.

Geschenk aan de Wereld
Het Wereld Natuur Fonds heeft veel waardering voor de besluiten van deze Russische provincies. De gouverneurs van Amur en Primorsky laten zien dat wereldleiders ook als het gaat om de natuur hun leiderschap moeten en kunnen tonen. "Het voorbeeld van de gourverneur van Amur verdient navolging door meer wereldleiders", verklaart Hans Wijers, voorzitter van het Wereld Natuur Fonds. "Deze besluiten zijn een bijzonder 'geschenk aan de wereld' omdat ze van groot belang zijn voor het behoud van de wereldwijde bossen en alle planten en diersoorten die daar nog leven."

Illegale houtkap
Het Wereld Natuur Fonds bepleit in tal van landen bij wereldleiders om de teloorgang van de bossen tegen te gaan en besluiten te nemen zoals in Rusland. Met name de illegale houtkap leidt er toe dat grote stukken bos in rap tempo verloren dreigen te gaan. De wetenschap dat 90% van de 1,2 biljoen mensen in ontwikkelingslanden direct afhankelijk is van bossen, doet beseffen dat het de hoogste tijd is om actie te ondernemen. Het Wereld Natuur Fonds maakt zich daarom wereldwijd sterk voor uitbreiding van het areaal beschermde bosgebieden en wil samen met mensen ter plekke werken aan effectieve bescherming van die gebieden. Anderzijds moet de consument van houtproducten (de G8 en China zijn de grootste houtconsumerende landen) duidelijk worden gemaakt dat alleen de houtproducten met het internationaal erkende keurmerk FSC (*) zekerheid bieden dat het hout afkomstig is uit verantwoorde beheerde bossen. Het Wereld Natuur Fonds blijft consumenten oproepen om naar dit keurmerk te vragen als zij hout of houtproducten kopen.

Deel: ' 3,2 Miljoen ha. Russisch bos beschermd '
Lees ook