3 jaar vergeetrecht: Facebook, Youtube & Twitter meest geblokkeerd


-Nederlanders relatief bedreven in indienen vergeetrecht verzoeken
-Facebook, Youtube & Twitter behoren tot meest geblokkeerde websites
-Minder dan helft van verzoeken goedgekeurd, in Nederland 46,3
-Verzoeken uit Zuid-Europese landen massaal afgekeurd
-Google volgt in slechts 75% van de zaken oordeel van Autoriteit Persoonsgegevens.


AMSTERDAM, 20170511 -- Nederlanders zijn zeer bedreven in het indienen van ‘vergeetrecht-verzoeken’. Per hoofd van de bevolking neemt Nederland in Europa een tweede plaats in, zo blijkt uit onderzoek van MediaMaze, gepubliceerd op vergeetrecht.eu. Van de ruim 32.000 verzoeken wordt minder dan de helft goedgekeurd. Een percentage dat vooral in de Zuid-Europese landen zeer laag is en alleen in Tsjechië boven de 50% uitkomt. Facebook, Twitter, Youtube behoren tot de meest verwijderde zoekresultaten.

Eén verzoek per 522 inwoners in Nederland, 46,3% goedgekeurd
Morgen is het drie jaar geleden dat het Costeja-arrest ervoor zorgde dat het vergeetrecht (‘Right to be forgotten’) voor zoekmachines werd geïntroduceerd in de EU. Gebruikers kunnen bij Google een verzoek indienen om zoekresultaten die persoonsgegevens bevatten te blokkeren. Daarbij moet het recht op privacy van de gebruiker zwaarder wegen dan het publieke belang bij toegang tot de betreffende informatie. Sinds de invoering van het formulier op 29 mei 2014 heeft Google in totaal 2.028.260 zoekresultaten beoordeeld. Minder dan de helft (43,1%) werd uiteindelijk door Google uit de zoekresultaten gehaald. In Nederland ligt dit percentage met 46,3% iets hoger. Van de in totaal 720.732 ingediende verzoeken waren 32.593 uit Nederland afkomstig, daarmee neemt Nederland de zesde plaats in. Relatief naar inwonertal moet Nederland met 1 verzoek per 522 inwoners echter alleen Frankrijk voor zich dulden op deze rangschikking. Van alle landen wordt alleen in Tsjechië een meerderheid van de ingediende zoekresultaten verwijderd (51%). Opvallend is dat in Zuid-Europese landen het percentage afgekeurde verzoeken gemiddeld hoger ligt.

[infographic 'Vergeet verzoeken']
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Vooral sociale media en online directories uit zoekresultaten gehaald
De top tien meest verborgen websites bestaat voor de helft uit bekende sociale media als Facebook, Youtube, Twitter en Google Plus, de grootste websites ter wereld. Wat daarnaast opvalt is het grote aantal online directories in deze top tien. Deze online gidsen aggregeren gegevens als adressen, telefoonnummers en sociale media data en bevatten daardoor veel persoonsgegevens, zonder daarmee een duidelijk publiek belang te dienen. “Wij merken dat Google zeer terughoudend is in het verbergen van meer journalistieke berichten, omdat het publiek belang bij deze informatie vaak groter is”, aldus Willem van Lynden, die al vele tientallen verzoeken indiende voor zijn klanten.

Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt in meeste gevallen succesvol
Wanneer een verzoek voor het verbergen van zoekresultaten door een zoekmachine wordt afgewezen, kan er om bemiddeling worden gevraagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Sinds juli 2014 is de AP bij 51 van de 155 aanvragen daadwerkelijk tot bemiddeling overgegaan, waarvan 37 keer met succes. Google is namelijk niet verplicht het oordeel van de Autoriteit te volgen. Ondanks het bestaan van deze mogelijkheid vragen relatief weinig personen na afwijzing door de zoekmachine deze bemiddeling door de AP aan. Willem van Lynden: “in zijn algemeenheid merken we dat mensen nog steeds zeer onbekend zijn met dit recht, laat staan met de mogelijkheden tot bemiddeling en beroep”.

Nog lang niet volwassen
Het vergeetrecht is hoe dan ook nog lang niet volwassen. “De processen bij Google en de AP kunnen nog veel beter, en het juridisch kader met betrekking tot bijvoorbeeld strafrechtelijke persoonsgegevens is nog steeds niet duidelijk, we gaan hier nog veel over horen”, zo stelt Van Lynden. Ook over de reikwijdte van de wet wordt nog gesteggeld. De Franse privacy-autoriteit wil dat de Europese regels wereldwijd effect hebben, op alle versies van de zoekmachine.

MediaMaze
MediaMaze is een Amsterdams bedrijf, dat zich volledig richt op de online reputatie van particulieren, bedrijven en instellingen. Door middel van zoekmachine reputatiemanagement, het vergeetrecht en gerichte online PR verbetert MediaMaze het online imago van haar klanten. Eerder dit jaar lanceerde het Vergeetrecht.eu en een helpdesk om particulieren te helpen met dit recht.


Deel: ' 3 jaar vergeetrecht Facebook, Youtube & Twitter meest geblokkeerd '
Lees ook