Senter

27 Jan 2000.

3 miljoen subsidie voor MKB-ers met een nieuwe milieutechnologie

Voor het jaar 2000 heeft de minister van Economische Zaken 3 miljoen gulden (circa EUR 1,36 miljoen) subsidie beschikbaar gesteld voor de introductie van nieuwe milieutechnologie door het midden- en kleinbedrijf (MKB). Ondernemers die een nieuwe milieutechnologie hebben ontwikkeld en een referentie hiervoor willen verkrijgen kunnen het gehele jaar een beroep doen op de Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie (SRM).

Als een bedrijf een nieuwe milieutechnologie heeft ontwikkeld, is het niet altijd gemakkelijk om een eerste afnemer te vinden die als referentie kan dienen voor volgende afnemers. Om het voor ondernemers in het MKB gemakkelijker te maken die eerste afnemers over de streep te trekken, biedt het Ministerie van Economische Zaken met de subsidieregeling Referentieprojecten milieutechnologie (SRM) de mogelijkheid om met een financiële bijdrage een referentie te verkrijgen. De subsidie voor het meetprogramma vergoedt 50 procent van de projectkosten tot een maximum van NLG 150.000 (EUR 68.067,03). De subsidie voor een eerste praktijktoepassing vergoedt 25 procent van de projectkosten tot een maximum van NLG 500.000 (EUR 226.890,11).

Projecten indienen

Geïnteresseerden kunnen het gehele jaar projectvoorstellen indienen. De vergaderingen van de adviescommissie zijn op 13 april, 29 juni, 28 september en 23 november. Wilt u dat de commissie uw project op één van deze data bespreekt, dan dient u uw aanvraag uiterlijk 6 weken van tevoren in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SRM-projectadviseurs van Senter, telefoon (070) 361 04 36.

Deel: ' 3 miljoen subsidie voor MKB-ers met nieuwe milieutechnologie '
Lees ook