Gemeente Uithoorn

30 KM/uur-zone, 50 km/uur-inrichting de legmeer noord

Vanaf maandag 27 januari beginnen wij met de werkzaamheden voor het inrichten van het noordelijk deel van De Legmeer als 30 km/uur-zone, inclusief 50 km/uur-inrichting op Op de Klucht en het aanbrengen van 18 nieuwe parkeerplaatsen in de K-buurt in De Legmeer.
De werkzaamheden duren ongeveer tot en met vrijdag 21 maart, natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat bepaalde straten voor doorgaand verkeer worden afgesloten. Dit wordt tijdig door het plaatsen van de nodige borden aangegeven. Wij zijn ons er van bewust dat de genoemde werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

INFORMATIEAVOND DAKOPBOUWEN

Op woensdag 19 maart a.s. is in het gemeentehuis een informatieavond over dakopbouwen in De Legmeer. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

EEN SPECIALE TEGEL VOOR DE CONTAINER OPSTELPLAATSEN.

In de gemeente Uithoorn is eind vorig jaar begonnen met het aangeven van de aanbiedplaatsen voor huisvuil door middel van speciale tegel voorzien van een afbeelding van een container. Het doel van deze speciale tegel is het clusteren van de diverse containers in een straat op een vaste plaats. Dit is vooral van belang voor het goed laten verlopen van het legen van de containers zodat zo min mogelijk hinder en overlast wordt veroorzaakt door deze containers tijdens de ophaaldagen. De vaststelling van de diverse opstelplaatsen heeft in 2001 plaatsgevonden. Om de herkenbaarheid, ook voor nieuwe bewoners, te vergroten is destijds ook bedacht de opstelplaatsen aan te geven met een speciale tegel.

Uit reacties en opmerkingen van bewoners blijkt het plaatsen van de speciale tegel voor de container opstelplaatsen niet zo voorspoedig te lopen als werd voorzien. In de meeste wijken liggen nu n of twee tegels die de opstelplaatsen moeten aangeven. Op een aantal plaatsen zijn deze tegels door misverstanden niet op de juiste plaats terechtgekomen. Bijvoorbeeld vlak voor een oprit voor woning of garage. Daar waar twee tegels zijn geplaatst blijkt het in sommige gevallen onmogelijk om alle containers ertussen te plaatsen omdat daardoor de doorgang voor verschillende weggebruikers wordt belemmerd. Vandaar dat in die gevallen de tegels slechts een indicatie geven van de plaats van de aanbieding van de containers. De duobakken en papiercontainers moeten daar dan wel z worden neergezet dat ze de doorgang voor voetgangers en andere weggebruikers niet belemmeren.

In De Kwakel worden de speciale tegels gelegd zodra het weer het toelaat. Hier komen op de meeste plaatsen slechts n tegel. Om deze tegel moeten de containers worden gegroepeerd op dusdanige wijze dat ze geen hinder of overlast bezorgen voor bewoners en voorbijgangers en ze tevens door de ophaaldienst gemakkelijk zijn te bereiken. Het op andere plaatsen klaarzetten van een container om te legen is niet toegestaan. De gemeentesurveillanten kunnen hier tegen optreden. De opstelplaatsen zijn binnen redelijke loopafstanden van de woningen geplaatst.

In de komende weken worden alle geplaatste tegels nagelopen en zonodig aangepast. De binnengekomen vragen en klachten worden dan ook bekeken en vervolgens beantwoord.
Indien u hierover nog vragen heeft kunt u terecht bij de heer R. Stolk van de afdeling verkeer, groen en infrastructuur, tel. 513206

Deel: ' 30 km/uur-zone, 50 km/uur-inrichting de Legmeer noord in Uithoorn '
Lees ook