301 nieuwe plaatselijk cursussen Eerste Hulp in beeld


Om het aanbod van de plaatselijke cursussen Eerste Hulp te vergroten heeft Het Oranje Kruis een landelijke slagzinwedstrijd gehouden onder de opleiders. De wedstrijd was zeer succesvol

DEN HAAG, 20080918 -- Het aanbod op de cursuskiezer die op www.ehbo.nl is te vinden ging van een kleine vijfhonderd cursussen naar een aanbod van bijna achthonderd. De nieuwe aanwas van cursussen valt goed samen met heldencampagne (www.ehbo.nl/held.htm.) die Het Oranje Kruis in augustus lanceerde.

"Wees een held, wanneer het telt!" riep vele nieuwe helden op om een cursus Eerste Hulp te gaan volgen ofwel in aanmerking te komen voor een gratis cursus Eerste Hulp door mee te doen aan een wedstrijd.


De slagzinwedstrijd werd gehouden onder alle opleiders van eerstehulpcursussen. Men kon n van de drie oefensets voor basale reanimatie, de mini Anne, winnen. AED Solutions bv (www.minianne.nl) stelde n set beschikbaar. Op Wereld Eerste Hulp Dag, 13 september jl., zijn de winnaars bekend gemaakt . De winnende slagzinnen staan vermeld bij de cursuskiezer: www.ehbo.nl/cursuskiezer.


Deel: ' 301 nieuwe plaatselijk cursussen Eerste Hulp in beeld '
Lees ook