Gemeente Ede

Bekendmaking

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot aanwijzing van de wegen in de kom van Harskamp en de Zeeheldenbuurt/Bospoort e.o. in Ede als 30 km/h-zone.

Inzage

Het besluit plus tekeningen liggen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu in stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Daar kunt u nadere informatie krijgen. Ook kunt u een afspraak maken voor nadere toelichting, tel. (0318) 68 01 46.

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Ede, Postbus 9024, 6710 HM Ede. De termijn begint op 23 augustus 2001.

Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Het heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de maatregelen meteen kunnen worden uitgevoerd.Ede, 22 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' 30km zone in Harskamp en Zeeheldenbuurt/Bospoort in Ede '
Lees ook