MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MINSZW: Kinderopvang alleenstaande ouders bijstand

Nr. 99/251
28 december 1999

In 2000 31 miljoen gulden extra voor kinderopvang alleenstaande ouders in de bijstand

Voor de uitvoering door de gemeenten van de regeling voor kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alleenstaande ouders in de bijstand is komend jaar 123 miljoen gulden beschikbaar. In 1999 was 92 miljoen gulden uitgetrokken voor deze regeling.

Dit blijkt uit de 'Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2000' van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die in de Staatscourant is gepubliceerd. Gemeenten subsidiëren met dit geld opvang voor kinderen van alleenstaande ouders in de bijstand. Deze ouders kunnen daardoor gaan werken, scholing volgen of meedoen aan activiteiten op het gebied van sociale activering.

De verhoging van het bedrag heeft onder meer te maken met de uitbreiding van de doelgroep van de regeling. Vanaf 1 januari aanstaande vallen ook minderjarige alleenstaande ouders - de zogenoemde tienermoeders - onder de regeling. Daarnaast kunnen voortaan ook alleenstaande ouders die deelnemen aan activiteiten in het kader van de sociale activering, een beroep doen op de regeling. Ook wordt verwacht dat meer alleenstaande ouders met jonge kinderen gebruik zullen willen maken van kinderopvang in verband met sociale activering.

Gemeenten die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten vóór 1 april 2000 een aanvraag indienen.

28 dec 99 16:05

Deel: ' 31 miljoen extra voor kinderopvang alleenstaande ouders '
Lees ook