expostbus51


MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

MIN BZ: 325 BZ-SECRETARESSEN BIJEEN IN MAASTRICHT

325 BZ-SECRETARESSEN BIJEEN IN MAASTRICHT

325 secretaresses van het Ministerie van Buitenlandse Zaken komen van donderdag 27 oktober tot en met zaterdag 30 oktober bijeen in het MECC in Maastricht. Minister van Aartsen van Buitenlandse Zaken opent op donderdag 27 oktober om 9.00 uur de conferentie. De secretaresses komen van het ministerie in Den Haag en van de posten in het buitenland.

De conferentie is voor en door de secretaresses georganiseerd. De eerste dag gaat over het werk op BZ; de tweede dag is gewijd aan de ontwikkelingen in het vak als secretaresse. Voorafgaand aan de conferentie hebben de secretaresses een enquête gehouden. Hieruit blijkt dat zij vinden dat de BZ- medewerkers beter en meer van hun vaardigheden en kennis gebruik kunnen maken. Er zouden ook meer loopbaanmogelijkheden voor secretaresses gecreëerd moeten worden. De resultaten van de enquête komen op de conferentie aan de orde. De uitkomsten van de conferentie zullen de secretaresses aan de leiding van BZ aanbieden. Tijdens de conferentie kunnen de secretaresses deelnemen aan een aantal workshops over onder meer assertiviteit, persoonlijke uitstraling en time management.

Het ministerie zal dus twee en halve dag functioneren zonder secretariële ondersteuning. De overgebleven ambtenaren moeten van de secretaris-generaal ervoor zorgen dat BZ normaal functioneert.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Deel: ' 325 BZ-secretaressen bijeen in Maastricht '
Lees ook