Regering.nl

11 feb 2003
33 OPVANGCENTRA VOOR ASIELZOEKERS GAAN DICHT

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) stoot in twee jaar tijd ongeveer 40.000 opvangplaatsen voor asielzoekers af. Aanleiding is de sterke daling van het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland.

Het COA wil de huidige 70.000 opvangplaatsen terugbrengen tot 50.000 plaatsen begin 2004 en 30.000 begin 2005. Dit betekent dat 33 opvangcentra dicht gaan en dat bij 8 centra opvangplaatsen verdwijnen.

De afgelopen jaren was er voortdurend gebrek aan opvang door de hoge instroom van asielzoekers en de langdurige asielprocedures. Door de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet is de instroom fors gedaald. Zonder ingrijpen zou een groot overschot aan kostbare opvangplaatsen ontstaan, volgens Jansen, lid van de hoofddirectie van het COA. 'De instroom van asielzoekers ontwikkelt zich van een explosieve groei naar een explosieve krimp. Vorig jaar kwamen er 13.000 asielzoekers bij, terwijl er 27.000 vertrokken. Dat is netto een afname van 14.000. In 2001 was er nog een overschot van 14.000 asielzoekers', aldus Jansen.

Krimpmaatregelen
Het is de derde maatregel in een half jaar tijd die het COA neemt om de opvangcapaciteit te beperken. In juni 2002 werden al 10.000 plaatsen afgestoten door tijdelijke contracten te beëindigen of delen van asielzoekerscentra in te krimpen. In september 2002 kromp de opvang met 14.000 plaatsen en in maart dit jaar volgen nog 10.500 plaatsen. In totaal moeten in 2003 ongeveer 20.000 plaatsen verdwijnen. Omdat de tijdelijke en kortdurende contracten al tijdens de eerdere inkrimpacties zijn beëindigd, moeten nu ook vaste contracten worden opgezegd en wordt een aantal asielzoekerscentra vervroegd gesloten, volgens Jansen.

Bron:
Persbericht COA

Deel: ' 33 Opvangcentra voor asielzoekers gaan dicht '
Lees ook