PERSBERICHT

3500 redacteuren bij Redactie & Co

AMSTERDAM, 3 maart 2003 - Precies vier maanden na de inschrijving van de 3.000e redacteur, bereikt Redactie & Co vandaag het aantal van 3.500 ingeschreven journalisten en redacteuren.

De snelle groei van het aantal journalisten en redacteuren is vooral te danken aan de toenemende naamsbekendheid van het grootste bureau voor werving, selectie en uitzending van redactionele medewerkers. Daarnaast hebben saneringen in de sector een positieve invloed op de groei.

Met het huidige bestand is Redactie & Co in staat maar liefst 30 procent van de totale beroepsbevolking in de sector te bereiken. Volgens opgave van de journalistenvakbond NVJ bestaat deze groep in Nederland uit 12.000 personen.

Redactie & Co is met dit bereik de arbeidsbemiddelaar met de hoogste penetratie in de doelgroep, gerekend over alle sectoren in de arbeidsmarkt.

Hoogwaardig bestand
Uit een analyse blijkt dat het opgebouwde bestand een zeer hoge kwaliteit heeft. Een op de drie ingeschreven mensen heeft leidinggevende ervaring als uitgever, hoofdredacteur, eind- of chefredacteur.

De spreiding over de diverse disciplines is groot: 10 procent werkt op dit moment bij een dagblad, 25 procent bij een (vak- of publieks-) tijdschrift en 10 procent voor een website. In de rtv-wereld is zo'n 15 procent werkzaam, bij pr- en reclamebureaus of sponsored magazines 20 procent en nog eens 20 procent werkt bij een commerciële of ambtelijke organisatie als bedrijfsjournalist.

40 Procent van de ingeschreven redacteuren geeft de voorkeur aan een vast dienstverband, 35 procent gaat voor een freelance bestaan en een kwart werkt het liefst als uitzendkracht. Ruim meer dan de helft van de journalisten werkt dus het liefst met een flexibele overeenkomst.

Naar leeftijd gezien is een op drie ingeschreven journalisten jonger dan 30 jaar, 40 procent tussen de 30 en 40 jaar en 25 procent ouder dan veertig jaar.

Noot voor redacteuren (niet ter publicatie) Meer informatie over de inhoud van dit persbericht is te verkrijgen bij Maurice van Uden (020 489 7078 of 0610 92 6263).


Redactie & Co - mensen in de media

Keizersgracht 219
1016 DV Amsterdam
t 020 489 7078
f 020 489 6974
info@redactieco.nl

Deel: ' 3500 Redacteuren bij Redactie & Co '
Lees ook