Provincie Friesland

Persberichten

38 aanvragen voor subsidieverlening Tijdelijke Regeling Restauratie-Impuls Frysk Erfskip ingediend

In het kader van de Tijdelijke Regeling Restauratie-Impuls Frysk Erfskip zijn 38 aanvragen voor subsidieverlening ingediend. Dit betreft specifiek kerkrestauraties. Van deze aanvragen zijn in totaal 18 gehonoreerd, waarvan 10 versneld.
Vervolgprocedure: 10 oktober Statencommissie Ruimtelijke Ordening

28 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' 38 Aanvragen Restauratie-Impuls Frysk Erfskip '
Lees ook