CBS

In april bijna 400 huwelijken tussen personen van gelijk geslacht

Op 1 april 2001 is het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. In april hebben 386 paren van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Er werden anderhalf maal zoveel huwelijken gesloten tussen twee mannen als tussen twee vrouwen. Tachtig procent van de huwenden van gelijk geslacht had al een geregistreerd partnerschap. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Meeste huwenden hadden al partnerschap
Op 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Dit geeft aan paren van gelijk geslacht de mogelijkheid om hun relatie vast te laten leggen bij de burgerlijke stand. Sinds de introductie hebben 3,5 duizend mannenparen en 3,1 duizend vrouwenparen hun partnerschap laten registreren.
In april van dit jaar hebben 304 paren hun partnerschapsregistratie omgezet in een huwelijk. Dit is 5 procent van alle geregistreerde partnerschappen. Verder hebben 82 paren zonder geregistreerd partnerschap in april een huwelijk gesloten. Dit betekent dat tachtig procent van de huwelijksparen van gelijk geslacht reeds een geregistreerd partnerschap had.

Steeds minder partnerschapsregistraties van gelijk geslacht
Kort na de introductie in 1998 was het aantal partnerschapsregistraties relatief hoog. Het was de eerste mogelijkheid voor paren van gelijk geslacht om hun relatie te laten vastleggen op een wijze die in veel opzichten overeenkomt met het huwelijk. Er werden in de eerste vijf maanden van 1998 1,5 duizend partnerschappen van paren van gelijk geslacht geregistreerd. Na de beginperiode liep het aantal partnerschapsregistraties terug tot zo'n 600 in de eerste vijf maanden van 1999.
In de eerste maanden van 2001 is het aantal partnerschapsregistraties verder gedaald. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden er minder dan 300 partnerschappen door mannen- en vrouwenparen geregistreerd. De mogelijkheid voor paren van gelijk geslacht om te trouwen lijkt de behoefte aan een geregistreerd partnerschap aanzienlijk te hebben verminderd.

Stabiel aantal registraties man-vrouw-relaties
De partnerschapsregistratie staat ook open voor man-vrouw-relaties. Sinds de introductie hebben 5 duizend paren voor deze mogelijkheid gekozen. In tegenstelling tot paren van hetzelfde geslacht laat het aantal partnerschapsregistraties van man-vrouw-relaties in 2001 geen daling zien. Jaarlijks verkiezen zo'n 1,5 duizend paren van verschillend geslacht een geregistreerd partnerschap boven een huwelijk. Dit komt overeen met één geregistreerd partnerschap op ongeveer vijftig huwelijken.

Meer huwende mannen dan vrouwen
In april zijn bijna anderhalf maal zoveel mannen met elkaar getrouwd als vrouwen. Daaraan kunnen nog geen conclusies worden verbonden. Ook na de introductie van de partnerschapsregistratie werden in de eerste maanden meer partnerschappen tussen mannen dan tussen vrouwen geregistreerd. Na enkele maanden was dit verschil echter vrijwel verdwenen.

Zoekwoorden:

Deel: ' 386 Homohuwelijken in april '
Lees ook