Gemeente Rotterdam

4,7 miljoen euro voor uitbreiding historisch Delfshaven

(10-02) Door het vertrek van het concern Akzo uit Delfshaven en de aankoop van de gemeente Rotterdam van de vrijgekomen fabriekshallen, het voormalig VOC-gebouw en het opslagterrein, is er een unieke mogelijkheid ontstaan om bestaand Historisch Delfshaven uit te breiden. Het college van B en W heeft daarom besloten om uit de gelden, die beschikbaar zijn voor de zogenaamde Functieveranderingslocaties, maximaal 3,3 mln. euro toe te kennen voor het project Stadtswerf (voormalig Akzo-terrein) in Delfshaven. Voorwaarde is wel dat een eventuele bodemsanering kan worden gedekt uit ISV-middelen. (Investeringsfonds Stadsvernieuwing). In een eerder stadium was voor dit project reeds 1,4 miljoen euro uit de functieveranderingssubsisie toegekend. Het totaal komt nu op 4,7 mln. euro.

Het voormalig Akzo-terrein ligt tussen de Havenstraat, Buizenwaal, Achterhaven en de Lange Dijkstraat. Het terrein heeft een oppervlakte van ca 1,2 ha. Op deze locatie worden 95 koopwoningen gebouwd, waaronder 26 stadswoningen, 35 kadewoningen en 34 appartementen. Verder komt er 1200 m2 bedrijfsruimte en 790 m2 beschikbaar voor commerciële invulling.

De ontwikkeling van dit terrein draagt bij tot het realiseren van een aantal doelstellingen van de gemeente: Op de eerste plaats betekent dit een nieuwe mogelijkheid om bijzondere woningen te bouwen voor de midden- en de hoge inkomens. Verder wordt het toeristisch attractieve gebied Historisch Delfshaven uitgebreid en wordt de samenhang teruggebracht in het rivierfront Delfshaven vanaf de Müllerpier tot aan het Vierhavengebied. De omvorming van de Vierhavenstraat en Westzeedijk tot een Parklane als mooie entree van de stad zullen bijdragen aan de bereikbaarheid van de Stadtswerf.

De nieuwe bebouwing wordt afgestemd op de bestaande historische bebouwing van Delfshaven. Gelet wordt dan op hoogtes, verticale en horizontale werking van de bebouwing. De belangrijkste buitenruimte zal de openbare kade zijn, aan de zijde van de Achterhaven.

Door aan te sluiten bij de bestaande structuren wordt een unieke nieuwbouwlocatie gecreëerd die een aanvulling betekent op bestaande nieuwbouwprojecten.

Deel: ' 4,7 miljoen euro voor uitbreiding historisch Delfshaven '
Lees ook