Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

20-04-1999

4 mei herdenking in gemeente Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl is ieder jaar vertegenwoordigd bij de plechtigheden rond de 4 mei herdenking die worden georganiseerd bij de diverse monumenten in de gemeente Delfzijl.

Mevrouw J. Snijder-Hazelhoff zal aanwezig zijn bij de plechtigheden in Wagenborgen.

De heer J. Harms legt een krans in Holwierde en zal aansluitend een kerkdienst bijwonen in de Nederlands Hervormde kerk in Holwierde.

De heer A. J. Huisman vertegenwoordigt het college in Woldendorp.

Burgemeester E. Haaksman en de heer H.B.G. Ketting zullen in Delfzijl de plechtigheden bijwonen.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt S. Schaap, telefoon 0596-639323.

Deel: ' 4 mei herdenking in gemeente Delfzijl '
Lees ook