Informatie: VOOR DE PERS

CNV Ambulance

Donderdag 22 april 1999

Ruim 40 procent particuliere ambulancediensten leeft cao niet goed na

Uit onderzoek van CNV Ambulance blijkt dat 40 procent van de particuliere ambulancediensten cao afspraken voor een deel niet nakomt. Met name op het gebied van de betaling van ambulancepersoneel lappen de werkgevers in de particuliere ambulancediensten de cao nogal eens aan hun laars. Gratificaties worden niet uitgekeerd, overuren niet of pas veel te laat betaald en scholingsuren worden niet vergoed, terwijl scholing wel wordt verplicht door de werkgever. Overigens stelt de bond dat de paraatheid van de ambulances bij geen enkele dienst in het geding is.

CNV Ambulance begon anderhalf jaar geleden met de landelijke actie "Naleving cao". De actie had ten doel om een inventarisatie te maken van hoe de werkgevers de afspraken in de cao nakomen. Het resultaat stemt tot nadenken: van de 34 particuliere ambulancediensten die werden bezocht, zijn er slechts negentien bedrijven die volgens de bond een voldoende scoren. Ronduit zorgwekkend is het daarbij dat de cao-onderhandelaars namens de werkgevers van de Landelijke Federatie Ambulance Zorg (LFAZ) geen van allen de cao voldoende naleven.Naast het niet nakomen van financiële verplichtingen, blijkt vaak dat het aantal ADV-dagen en de hoeveelheid verrichtte diensten niet inzichtelijk is, de compensatietijd voor beschikbaarheid niet wordt gegeven, regels rond de kleding en schoeisel niet worden nagekomen en chauffeurs gedeeltelijk taxiwerk verrichten. CNV Ambulance heeft bij de betreffende diensten de punten waarop wordt afgeweken van de cao onder de aandacht gebracht. Sommige diensten hebben hierop meteen gereageerd, bij anderen bleef een reactie uit. Hier houdt de bond de vinger aan de pols.AfsluitingAls afsluiting van de actie reikte CNV Ambulance woensdagmiddag 7 april een oorkonde uit aan Ambulancedienst Van der Pol in Nunspeet. Dit bedrijf had een slechte naam bij de bond, maar heeft zich naar aanleiding van een bezoek van de bond in korte tijd verbeterd tot een bedrijf dat de cao nu op alle punten naleeft.. De andere achttien bedrijven die de cao voldoende naleven krijgen de oorkonde toegestuurd.

Nadere inlichtingen:

Roel van Riezen 0512-583470

Deel: ' 40 procent particuliere ambulancediensten leeft cao niet na '
Lees ook