VMNL

400 vervoercoördinatoren congresseren in Rotterdam

Zesde Landelijke Meeting Vervoercoördinatoren.

Op 18 november zal in Rotterdam de zesde Landelijke Meeting Vervoercoördinatoren (LMV) plaatsvinden. Dit congres wordt georganiseerd in opdracht van Vervoermanagement Nederland (VMNL) en trekt jaarlijks zo'n vierhonderd bezoekers. Vervoermanagers, bedrijven, instellingen en pers krijgen een gevarieerd dagprogramma aangeboden waarin het thema 'mobiliteit moderniseert' centraal staat.

Vervoermanagement, tegenwoordig ook mobiliteitsmanagement genoemd, speelt in toenemende mate een rol in de beslissingsprocedures in zake mobiliteitsvraagstukken binnen bedrijven, instellingen en overheden. Onze milieu- en fileproblematiek vraagt hier om. VMNL onderstreept met de organisatie van de LMV het belang van vervoermanagement in de praktijk en stelt haar leden in de gelegenheid vakgenoten te ontmoeten, vakkennis uit te wisselen en op de hoogte te blijven van innovatieve vormen van vervoer.

De LMV gaat dit jaar van start in het Beurs- World Trade Center. Het ochtendprogramma bestaat uit lezingen van onder meer Mw. Dr. S. Piët, psychologe en schrijver van het boek Emotiemanagement, Dhr. A. van Vroenhoven, directeur Ergonbedrijven, Dhr. Drs. W. Sweers, Rijkswaterstaat. Keuzelezingen van onder andere Stadsregio Rotterdam en de Stichting voor Gedeeld Autogebruik zijn in de parallelle programmering opgenomen. Koos Postema treedt op als dagvoorzitter. ConneXXion, officieel vervoerder van het congres, verzorgt de transfers van en naar de diverse locaties.

Voor het middagprogramma verplaatsen de deelnemers zich naar de Rotterdamse haven voor een informatieve rondvaart en lunch. Op deze varende kennismarkt presenteren ondernemers onder de noemer 'transport transformeert' hun mobiliteit moderniserende producten en diensten.

In de Laurenskerk wordt het middagprogramma voortgezet met een Slotdebat 'Recht zo die gaat. Vervoermanagement op koers?'. Ondernemers, politici, vertegenwoordigers van VNO-NCW en het CNV reageren op wat er in het ochtendprogramma naar voren is gekomen. Het congres wordt afgesloten met de uitreiking van de Vervoermanagement Awards door Dhr. G.H.N.L. van Woerkom, directeur ANWB.

VMNL is de vereniging van en voor vervoermanagers, instanties en bedrijven die zich bezighouden met mobiliteitsvraagstukken. Binnen bedrijven en instellingen bestuderen vervoercoördinatoren de bedrijfspecifieke benadering van het woonwerk- en zakelijk verkeer met als doel efficiënte oplossingen te introduceren die bijdragen aan het terugdringen van het onnodige autogebruik.

De Landelijke Meeting Vervoercoördinatoren wordt mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Personenvervoer Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, conneXXion, Stichting voor Gedeeld Autogebruik, Axus Nederland, Carpool Testproject, Fileplan Regio Rotterdam.

Deel: ' 400 vervoercoördinatoren congresseren in Rotterdam '
Lees ook