Arcares


40e Kwaliteitslabel uitgereikt aan verzorgingshuis

Persbericht Arcares

Op vrijdag 14 september 2001 om 14.00 uur ontvangt verzorgingshuis De Molenhof in Zaamslag het WoonZorg Kwaliteitslabel. De heer Verbree, voorzitter van de landelijke organisatie van cliëntenraden (LOC) reikt dit 40e kwaliteitslabel uit. Het kwaliteitslabel is een initiatief van Arcares (brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen), de LOC en VDB Nederland (beroepsorganisatie directies zorgsector). Een onafhankelijk visitatieteam toetste De Molenhof in maart 2001.

De Molenhof wilde met hun visitatie een toets door externen op alles wat zij heeft gedaan aan de kwaliteitszorg. Uit het visitatiebezoek komt naar voren dat de Molenhof aan de kwaliteitszorg in het algemeen en aan de kwaliteitszorg in relatie tot zorgverlening in het bijzonder, de afgelopen jaren veel aandacht heeft besteed. Procedures en werkinstructies zijn goed bekend en geïmplementeerd. Medewerkers zijn in ruime mate betrokken geweest bij de totstandkoming van het kwaliteitshandboek. De zorgvisie geniet een breed draagvlak en wordt binnen alle diensten als vertrekpunt van handelen genomen. Daarbij geldt de zorgvisie als uitgangspunt voor diverse beleidskeuzen, zoals het gehanteerde zorgdossier. Cliënten roemen de aandacht voor privacy en bejegening en het open klimaat binnen De Molenhof.

Het WoonZorg Kwaliteitslabel
Het kwaliteitslabel wordt uitgereikt aan zorginstellingen die voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van de zorgverlening aan cliënten en de betrokkenheid van het personeel bij de organisatie. Het oordeel van cliënten over de zorg- en dienstverlening wordt hier nadrukkelijk bij betrokken. Visitatie vindt plaats op basis van het HKZ-schema Verzorgingshuizen. De kwaliteit wordt getoetst door onafhankelijke deskundigen in een drie dagen durend onderzoek.

Uitreiking
De heer Verbree, voorzitter van de LOC, reikt het label uit op vrijdag 14 september om 14.00 uur in verzorgingshuis De Molenhof, Molenstraat 3, Zaamslag.

Datum: 14/09/2001

Deel: ' 40e Kwaliteitslabel uitgereikt aan verzorgingshuis '
Lees ook