Gemeente Den Haag

2003-03-11: 450,- voor gezinnen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten

---

Hagenaars die langer dan vijf jaar achter elkaar leven van een bijstandsuitkering hebben recht op de langdurigheidstoeslag. Voor gezinnen is dit 450,-, voor een alleenstaande ouder 400, - en voor een alleenstaande 320,- . De toeslag is bedoeld voor Hagenaars die lange tijd van een laag inkomen moeten rondkomen en weinig mogelijkheden hebben om weer aan het werk te gaan. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders (B en W), op voorstel van wethouder Heijnen, op 11 maart besloten.

Het besluit van B en W komt voort uit het resultaat van het najaarsoverleg tussen werkgevers en werknemers. Daarin is afgesproken om in 2003 Hagenaars zonder arbeidsperspectief die al lange tijd van een minimum inkomen leven een extra tegemoetkoming te geven. Uit de Haagse armoedemonitor 2002 blijkt dat mensen die lange tijd moeten leven van een bijstandsuitkering weinig speelruimte meer hebben voor extra uitgaven. Ook uit recent onderzoek van het Nibud blijkt dat vooral grote gezinnen na verloop van tijd vaak in de schulden komen. Door de langdurigheidstoeslag krijgt deze groep iets meer financiele armslag. De toeslag is alleen bedoeld voor mensen die er al lange tijd niet in zijn geslaagd om betaald werk te vinden.

In de gemeente Den Haag komen ongeveer 7200 huishoudens voor de toeslag in aanmerking. De kwijtschelding van de Onroerendzaakbelasting (OZB) wordt van de langdurigheidstoeslag afgetrokken.

Hagenaars die hiervoor in aanmerking komen ontvangen de langdurigheidstoeslag aan het eind van het jaar.

last update: 12-3-2003 14:41:36 ;pag.: 18930; auteur: 616;cat.: 2,Gemeentenieuws ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' 450 Euro voor Haagse gezinnen langer dan vijf jaar in bijstand '




Lees ook