46 NIAS-fellowship beurzen toegekend

Voor de 44e keer is een nieuwe groep onderzoekers als fellow bij het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar gestart. De fellows zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden en de groep is internationaal samengesteld. Fellows verblijven drie, vijf of tien maanden aan het NIAS en kunnen zich in deze periode volledig concentreren op hun onderzoek. Dertig fellows verblijven op de NIAS-campus of zijn gehuisvest in Wassenaar, de overige fellows zullen forenzen.

Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar besluitvormingsprocessen binnen de EU, revolutie in de Arabische wereld, de gevolgen van gevangenisstraf, het Eichmannproces als mediagebeurtenis, herinnering en visuele cultuur in Israël en Palestina, het puberbrein, en religie en mensenrechten in Afrika. Sommige fellows werken samen binnen een themagroep maar alle fellows hebben een individueel project (zie onder voor de volledige namenlijst). Naast wetenschappers verblijven er dit jaar twee schrijvers en één journalist aan het NIAS.

Over het NIAS

Het NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en selecteert fellows uit binnen -en buitenland voor een residentieel felllowship. Het instituut stimuleert wetenschappelijke vernieuwing in de geestes- en sociale wetenschappen (en op raakvlakken met levens- en bètawetenschappen) door onderzoekers tijd en ruimte te geven voor reflectie en interactie. Het NIAS krijgt hiervoor middelen van de KNAW. Daarnaast heeft het NIAS in samenwerking met verschillende partners ook gesponsorde fellowships.

Lijst met onderzoekers 2014/15


1. Themagroepen

Themagroep: 'EU-besluitvormingsprocessen verklaard: inzichten uit de exacte - en sociale wetenschappen'.
* Prof. dr. Madeleine Hosli (internationale betrekkingen, Universiteit Leiden) over de invloed van coalitievorming op Europese besluitvorming.
* Dr. BÄ>la Plechanovovà (politicologie, Charles University of Prague) over de effecten van het Verdrag van Lissabon op het stemgedrag en de beleidskeuzes binnen de Europese Raad.
* Dr. Erik Pruyt (beleidsanalyse, Technische Universiteit Delft) over hoe je met nieuwe rekenmodellen ingewikkelde en onzekere politieke besluitvormingsprocessen kunt simuleren en analyseren.


* Dr. Paul Schure (economie, University of Victoria) en dr. Amy Verdun (politicologie, University of Victoria) over hoe er over wetgeving wordt onderhandeld sinds het Verdrag van Lissabon, in het bijzonder tijdens de eurocrisis.

Themagroep: 'Gebouwen en hun biografieën: een virtuele toekomst voor ons cultureel verleden'.
* Prof. dr. Lex Bosman (architectuurgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam) over wat 3D reconstructies van de Basilica Constantiniana in Rome onthullen over deze kerk.
* Prof. dr. Bernard Frischer (informatica, Indiana University) over hoe je het beste een historisch gebouw kunt digitaliseren en online beschikbaar maken.
* Prof. dr. Bram Kempers (kunstsociologie, Universiteit van Amsterdam) over de 3D reconstructie van een ambitieus verbouwingsplan van Raphael voor het Vaticaans Paleis.
* Dr. Patricia Lulof (archeologie, Universiteit van Amsterdam) over wat de digitale reconstructie van drie tempels vertelt over bouwmethodes in de archaïsche periode.


* Dr. Carlos Rescigno (archeologie, Seconda Università degli Studi di Napoli) over (het leven rondom) de tempels op de Akropolis van Cumae'.

Themagroep: 'Sociale steun: kanalen, context, gevolgen voor de gezondheid en het toepassen van technologie' (in samenwerking met het Lorentz Center, Leiden)
* Dr. Jim Coan (psychologie, University of Virginia) over hoe steun uit onze sociale omgeving ons gezonder maakt, en hoe je technologische toepassingen kunt ontwerpen die daaraan bijdragen.
* Dr. Julianne Holt-Lunstad (gezondheidspsychologie, Brigham Young University) over het heilzame effect van sociale interactie via nieuwe technologieën.
* Dr. Spike W.S. Lee (marketing, University of Toronto) over de vraag of lichamelijke ondersteuning er ook toe leidt dat mensen zich sociaal gesteund voelen.
* Prof. dr. Harry Reis (sociale psychologie, University of Rochester) over de mechanismen die ervoor zorgen dat mensen met goede sociale relaties gezonder zijn.


* Dr. Hans IJzerman (sociale psychologie, Universiteit van Tilburg) over de mechanismen die ervoor zorgen dat mensen met goede sociale relaties gezonder zijn.


2. Gesponsorde fellowships

Distinguished Lorentz Fellow
Prof. dr. Cars Hommes (wiskundige economie, Universiteit van Amsterdam) over de wiskundige modellen die economische bubbles, crashes en crisissen kunnen verklaren.

EURIAS fellows
Dr. Luisa Gandolfo (sociologie, University of Aberdeen) over herinnering en trauma in Palestijnse en Israëlische kunst.

Dr. Ewa Stanczyk (Poolse taal en cultuur, Trinity College Dublin) over hoe kinderen van de Tweede Wereldoorlog in Polen worden verbeeld en herdacht.

Prof. dr. Antje Wiener (politicologie, University of Hamburg) over het politieke idee van constitutionalisme op mondiaal niveau.

Golestan fellow
Dr. Melissa Green (psychiatrie, University of New South Wales) over de rol van jeugdtrauma in het brein van mensen met psychoses.

KB (Koninklijke Bibliotheek) fellow
Prof. dr. Els Stronks (Nederlandse Letterkunde, Universiteit Utrecht) over vroegmoderne denkbeelden over jongeren in Nederlandse teksten.

L'Oréal-UNESCO For Women in Science Fellow
Dr. Maria Barbosa (microalgen, Universiteit Wageningen) over de praktische toepassingen van onderzoek naar microalgen.

Dr. Frances Handoko-de Man (longziekten, VU Medisch Centrum) over een betere behandeling van pulmonale hypertensie (PAH), een ongeneeslijke longziekte.

Mellon fellow
Dr. SIawomir Łotysz (technologiegeschiedenis, University of Zielona Góra) over de het conflict rondom Poolse penicilline en wat dat over de Koude Oorlog kan vertellen.

Scholars at Risk Fellow
Dr. Dieudonné Zognong (ethiek, University of Yaoundé) over religieuze vrijheid in autocratische regimes in Afrika.

Guest of the Rector
Prof. dr. Eveline Crone (ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden) over de ontwikkeling van hersenen bij jongeren.

Writer in Residence
Dr. Jannah Loontjes over 'Heidegger en ik', een autobiografische verkenning van het werk van Martin Heidegger.

Jamal Mahjoub (project nog niet bekend).

Journalist in Residence
Koen Haegens, MSc. (De Groene Amsterdammer), is op zoek naar 'de markt'.


3. Individuele fellows

Dr. Jan Abbink (sociale antropologie, Afrika Studie Centrum) over de culturele en politieke geschiedenis van Ethiopië (13e tot de 21e eeuw).

Dr. Stephen Amico(media studies, Universiteit van Amsterdam) over wat Pussy Riot en andere popmuziek over feminisme in hedendaags Rusland vertelt.

Dr. Susanna de Beer (Latijnse taal en cultuur, Universiteit Leiden) over de stad Rome, door de ogen van de humanisten, en hoe je deze informatie presenteert in een internetdatabase.

Prof. dr. Jeroen Duindam (Europese geschiedenis, Universiteit Leiden) over een mondiale geschiedenis van de dynastie.

Prof. dr. Naomi Ellemers (psychologie, Universiteit Leiden) over de sociale functies van morele waarden.

Dr. Judith Keilbach (media studies, Universiteit Utrecht) over het Eichmannproces als mediagebeurtenis.

Dr. Marwan Kraidy (media studies, University of Pennsylvania) over de rol van het menselijk lichaam tijdens revoluties in de Arabische wereld.

Prof. dr. Karl Kügle (musicologie, Universiteit Utrecht) over erotische, laat-middeleeuwse liederen uit de Lage Landen.

Dr. Mark Moritz (antropologie, Ohio State University) over hoe herders in West-Afrika overbegrazing weten te voorkomen.

Prof. dr. Paul Nieuwbeerta (criminologie, Universiteit Utrecht) over de bedoelde en onbedoelde gevolgen van gevangenisstraf.

Prof. dr. Diederik Oostdijk (Engelstalige letterkunde, Vrije Universiteit Amsterdam) over de geschiedenis van het vergeten Nederlandse carillon in Arlington, VS.

Prof. dr. Jacques Poot (economie, University of Waikato) over de verbanden tussen korte reizen naar het buitenland, en internationale migratie.

Prof. dr. Anu Realo (psychologie, University of Tartu) over persoonlijkheid, gezondheid en de vraag of skydivers een gen hebben dat ze naar spanning doet zoeken.

Dr. Ihab Saloul (erfgoedstudies, Free University Berlin) over uiteenlopende en gedeelde herinneringen van Israëli's en Palestijnen aan het thuisland.

Dr. Jacob Thaisen (Engelse taal- en letterkunde, University of Stavanger) over variatie in de vormen van letters in het Middelengels.

Prof. dr. Arthur Verhoogt (papyrologie, University of Michigan) over de strategieën van Egyptische elites om hun macht te behouden tijdens de overgang van het Ptolemeïsche naar het Romeinse Rijk.

Dr. Marta Zarzycka (genderstudies, Universiteit Utrecht) over de invloed van oorlogsfotografie op onze beelden van mannen, vrouwen en wat het betekent om mens te zijn.

NIAS Fellows tijdens de opening van het academisch jaar in Wassenaar.

Deel: ' 46 NIAS-fellowship beurzen toegekend '
Lees ook