Provincie Noord-Holland

Maandag 28 juni 1999

5 miljoen extra voor onveilige kruispunten en fietspaden

Het college van GS heeft besloten Fl 5 miljoen extra beschikbaar te stellen ten behoeve van onveilige kruispunten en knelpunten in het netwerk van fietspaden.
Dit besluit is een uitwerking van de motie die door Provinciale Staten is aangenomen tijdens de behandeling van het beleidsplan en de begroting 1999. In deze motie staat dat "extra aandacht moet worden besteed aan verkeersveiligheid in 1999 middels een beleidsimpuls".
De gemeenten werden opgeroepen projecten in te dienen om onveilige kruispunten aan te pakken en fietspaden aan te leggen. Uit deze opgave zijn de volgende projecten naar voren gekomen waarvoor GS voorstelt een financiele bijdrage te leveren:

West-Friesland

-Aanleg fietspad Liornestraat-J.D.Pollstraat te Hoorn
-Aanleg fietspad (inclusief brug) Winkelerzand-Dorpsstraat te Winkel (gemeente Niedorp)

-Aanleg fietspaden Liornestraat te Hoorn

-Aanpassen fietsvoorzieningen en opstelstroken Provinciale weg /Liornestraat

-Aanpassen stoplichten, rijstrook Provinciale weg/Keern te Hoorn, Zwaagmergouw te Hoorn

-Aanleg plateau Keern/Blauwe Berg te Hoorn
-Aanleg rotonde Wijzend/Raadhuislaan/Stede Broecweg te Stede Broec
-Aanleg mini-rotonde Markerwaardweg/Westerkerkweg te Venhuizen
-Reconstructie Koninginneweg/Hogeweg/Hertog Willemweg te Opmeer

Noord-Kennemerland

-Reconstructie Kennemerstraatweg/Zevenhuizerlaan te Heiloo

Haarlem/IJmond

-Aanleg fietspad Spaarnestraat-Sint Aagtendijk te Beverwijk
-Aanleg ongelijkvloerse fietskruising kruispunt Schipholweg-Schalkwijkerstraat te Haarlem

-Aanleg fietspad/doorsteek in het kader van circulatie maatregelen binnenstad te Beverwijk

-Aanleg verkeersgeleiders Baanstraat/Romerkerweg/Alsweg/Arendsweg te Beverwijk

-Aanleg fietspaden Marquettelaan te Heemskerk

Amstelland/Meerlanden

-Aanleg fietspad Dorpstraat te Amstelveen
-Aanleg fietsverbinding Bovenkerk-Binderij te Amstelveen
-Aanleg fietspad Stommeerkade-Linnaeuslaan te Aalsmeer
-Aanleg fietsbrug/-pad Driekolommenplein Stommeerkade-West te Aalsmeer

-Reconstructie (inclusief aanleggen brug) Noordammerweg/Randweg te Amstelveen

-Aanleg rotonde Zwarteweg/Lakenblekerstraat te Aalsmeer
-Aanleg mini-rotonde Straat van Messina/E. Rooseveltlaan te Amstelveen

-Aanleg plateauThijsselaan/Linnaeslaan te Aalsmeer

Kop van Noord-Holland

-Aanleg fietspad Oostoeverweg, 2e fase te Den Helder
-Aanleg rotonde Texelstroomlaan/Marsdiepstraat te Den Helder

Zaanstreek/Waterland

-Aanleg fietspad Kalverringdijk-Westerdijk te Zaanstad /Wijde Wormer

-Aanleg rotonde Burg. Kooimanweg/Hoornselaan te Purmerend

Gooi en Vechtstreek

-Reconstructie Joh.Gerardsweg/ Simon Stevinweg te Hilversum

Vrijdag 2 juli zal dit voorstel aan de orde komen in de commissievergadering Wegen,Verkeer en Vervoer. Deze vergadering begint om 9.30 uur en vindt plaats in het provinciehuis Dreef 3 te Haarlem, koffiekamer 2.
___________________________________

Inlichtingen: Daniëlle Cardozo, tel (023) 514 44 58

Deel: ' 5 miljoen voor kruispunten en fietspaden Noord-Holland '
Lees ook