Provincie Noord-Holland

Persbericht, 4 september 2001

5 miljoen voor nieuwbouw en renovatie concertgebouw in Haarlem

De provincie Noord-Holland investeert maximaal 5 miljoen gulden in de renovatie en uitbreiding van het Concertgebouw in Haarlem met gelden uit het Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH).

Met de renovatie en uitbreiding van het Concertgebouw wordt nagestreefd het 19e eeuwse gebouw, in oude stijl te herstellen en het monumentale karakter terug te brengen. Het nieuwe concertgebouw zal huisvesting bieden aan het fusieorkest van het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Balletorkest. Deze fusie gaat per 1 januari 2002 in en levert het vierde grootste orkest van Nederland op.

De aanvraag van de gemeente Haarlem past binnen de Provinciale Cultuurnota 2001-2004. Door een goede bereikbaarheid van culturele voorzieningen met een kwalitatief hoogwaardige programmering wordt de cultuur in alle regio's van de Provincie Noord-Holland gestimuleerd. Door een bijdrage te geven aan de renovatie en uitbreiding van het Concertgebouw wordt aan de door de provincie geformuleerde wens voldaan om het cultuurhistorisch aanbod te versterken.

Procedure
Provinciale Staten zullen in hun vergadering van 17 september 2001 de besteding van de FINH-gelden bespreken. In hun vergadering van 5 november aanstaande zullen zij definitief hierover besluiten.

Inlichtingen : Yvonne Walvisch, afdeling ZWC, tel. (023) 514 39 23 Print persberichtDeel: ' 5 miljoen voor nieuwbouw concertgebouw Haarlem '
Lees ook